[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]


Tag hånd om skolekulturen

-  en vej til skoleudvikling på erhvervsskoler

Publikationens forside På tre erhvervsskoler er der - i samarbejde med Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse - gennemført et udviklingsarbejde om og en række undersøgelser af skolekulturen. Der er her udviklet ideer, forslag og konkrete værktøjer, som andre skoler kan anvende - direkte eller tilpasset til eget brug.

I temahæftet fortælles om begrebet skolekultur, og der trækkes på en række erfaringer fra de tre erhvervsskoler, hvor undersøgelserne og udviklingsarbejdet har foregået. Desuden er der forslag til, hvordan den enkelte skole selv kan gennemføre sin egen kulturundersøgelse.

Indhold

Forord
1. Indledning
2. Læsevejledning
3. At lære kulturen at kende: Hvorfor?
4. Erhvervsskolen skal udvikles!
5. Skolekultur: Hvad er det?
6. Hvordan kan lærere og ledere samarbejde om at undersøge kulturen?
7. Hvad kan en kulturundersøgelse bruges til?
8. Eksempel: Højby Håndværkerskole - afdelinger og skolen!
9. Elevansvarlighed og elevmedbestemmelse
10. Undervisningen
11. Helhed i undervisningen
12. Lærersamarbejdet og fælles planlægning af undervisningen
13. Evaluering af undervisningen
14. Ledelse
15. Opfølgning på resultaterne fra kulturundersøgelsen
16. Erfaringer med gennemførelse af kulturundersøgelser
17. Perspektivering: Hvordan ændres og skabes kultur?
18. Litteratur

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1999
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE