[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Fælles mål

- om samarbejdet mellem sprogskole og Almen Voksenuddannelse/VUC"

 

 

[ Billede: Forsiden af publikationen ] Antologi om brobygning


Indhold

 

1. Forord af undervisningsminister Margrethe Vestager

2. Indledning

I. Dansk er mange ting

3. Karen Lund: Kommunikativ kompetence - hvor står vi?

4. Else Lindberg: Dansk er mindst to slags

II. Søjler i danskundervisningen

5. Birgit Henriksen: Mundtlighed

6. Anette Honoré: Udtaleundervisning

7. Hanne Vedel og Gitte Østergaard Nielsen: Andetsprogslæsning og læseundervisning

8. Therese Hauge: Fremmedsproglig læsning

9. Pernille Rosberg Frederiksen: Skriftlighed

10. Karen Risager: Kulturtilegnelse - kulturiagttagelse

11. Grete Heuser: Arbejdsformer

III. Undervisnings- og forsøgserfaringer

12. Jytte Isaksen: To undervisningskulturer

13. Kirsten Jensen: Brobygning mellem sprogskolerne i Odense og VUC-Odense

14. Grete Heuser: Forsøg med ændret tilrettelæggelse af Dansk 1 og Dansk som andetsprog

15. Annamette K. Andersen: Tosprogede på Dansk 1

16. Karen Lund: Tosprogede kursister i den faglige undervisning

17. Karen Lund: Dansk som andetsprog eller som modersmål?

18. Rapporter om brobygning og skolesamarbejde mellem sprogskoler og VUC


Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1998
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE