Forside
Forord
De tre kompetencer
Undervisningsforløb med opgaveeksempler
Tværfaglig undervisning
   Opgaver
Casebaseret undervisning
Undervisningsdifferentiering
   Opgaver
Dokumentation
Evaluering og bedømmelse
7-trinsskalaen
Godskrivning (merit)
Elevplan
Eksamen
Kolofon
Indholdsfortegnelse
Undervisningsministeriets håndbogsserie
Kolofon
Titel: Informationsteknologi i erhvervsuddannelserne
Undertitel: - råd og vink
Noter: Publikationen indgår i Undervisningsministeriets håndbogsserie som nr. 2 - 2007
Udgiver: Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser
Institution: Undervisningsministeriet
Copyright: Undervisningsministeriet
Forfattere: Lilian Jensen, Aalborg tekniske skole, Bjørg Torning Andersen, EUC MIDT, Rikke Græsbøll Uhrt, Aalborg Handelsskole, Mike Timmermann, Erhvervsskolerne Aars, Lazlo-Edward Bochesa, Selandia, Dan Jakobsen, EUC Syd
Redaktion: Lars Rye, fagkonsulent, Undervisningsministeriet og Bjarne Andersen, fagkonsulent, Undervisningsministeriet
Serieredaktion og produktion: Werner Hedegaard
Andre bidragydere: Klaus Westh Illustration (tegninger), Preben Stentoft Fotografi (Fotos), Prinfomega - Malchow A/S (grafisk tilrettelæggelse og web)
Emneord: grundfag, erhvervsuddannelserne, informationsteknologi, råd og vink
Resumé: Publikationen indeholder råd og vink til gennemførelse af undervisningen i grundfaget informationsteknologi i erhvervsuddannelserne. Her er inspiration, overvejelser og gode råd om planlægning, beskrivelse og gennemførelse af undervisning og eksamen. Her er også forskellige typeeksempler på undervisningsforløb og opgaver - eller link til opgaver på fagets sider på EMU, som afspejler variationsbredden af lærernes muligheder inden for dette grundfag. Der er eksempler på, hvordan man kan arbejde med særligt fokus på udvikling af kompetencerne, og eksempler på oplæg til dokumentation med mere.
Sprog: Dansk
URL: pub.uvm.dk/2007/eudit
Den elektroniske udgaves ISBN: 978-87-603-2617-2
Den elektroniske udgaves ISSN: -
Den trykte udgaves ISBN: Publikationen findes kun i elektronisk udgave
Den trykte udgaves ISSN: -
Pris for den elektroniske udgave: 0 DKK
Version: 1.0
Versionsdato: 2007-03-11
Publikationsstandard nummer: 1.0
Formater: html, js, pdf, doc, jpg, gif, css
Inventarliste:
7-trinsskalaen.html, bogserie.html, casebaseret.html, de_tre_kompetencer.html, dokumentation.html, eksamen.html, elevplan.html, eval_og_bedoemmelse.html, forord.html, godskrivning-merit.html, indeks.html, index.html, kolofon.html, tvaerfaglig.html, undervisn_differentiering.html, undervisnforl_m_opgaveeks.html, 1.jpg, 2_1.jpg, 2_1a.jpg, 2_2.jpg, 2_3.jpg, 2_3a.jpg, 2_4.jpg, 2_5.jpg, 2_5a.jpg, 2_6.jpg, 2_7.jpg, 3.jpg, 4_1.jpg, 4_2.jpg, 4_3.jpg, 4_3a.jpg, 4_4.jpg, 4_5.jpg, 4_5a.jpg, 4_6.jpg, 4_7.jpg, 4_7a.jpg, 5.jpg, 6_1.jpg, 6_1a.jpg, 6_2.jpg, 6_3.jpg, 6_3a.jpg, 6_4.jpg, 6_5.jpg, 6_5a.jpg, 6_6.jpg, 6_7.jpg, 7-punkt.gif, 7-punkt_01.gif, 7-punkt_02.gif, 7-punkt_03.gif, 7-punkt_04.gif, 7-punkt_05.gif, 7-trinsskalaen.jpg, 7-trinsskalaen_01.gif, 7.jpg, 8_1.jpg, 8_1a.jpg, 8_2.jpg, 8_3.jpg, 8_4.jpg, 8_5.jpg, 8_5a.jpg, 8_6.jpg, 8_6a.jpg, 8_7.jpg, 8_7a.jpg, ShowMulti.js, Undervisningsforlob_med_opgaveeksempler.jpg, blank.gif, caseb_01.gif, caseb_02.gif, casebaseret_undervisning.jpg, dokum_01.gif, dokum_02.gif, dokum_03.gif, dokumentation.jpg, dot_trans(1).gif, dot_trans.gif, eksamen.jpg, eksamen_01.gif, elevplan.jpg, elevplan_01.gif, eval_og_bedoemmelse.jpg, evaluering_01.gif, forord.jpg, godskrivning-merit.jpg, godskrivning_01.gif, gx_arrow.gif, gx_bullet_gray.gif, gx_bullet_green.gif, gx_line_seperator.gif, gx_line_seperator_yellow.gif, gx_logo.gif, gx_logo_top.gif, iterhverv_top.gif, iterhverv_toptekst.gif, kompetencer.jpg, laering_top.jpg, layer.js, layerorig.js, printer.gif, resume_small.jpg, subpagestyle.css, tvaer_01.gif, tvaer_02.gif, tvaer_03.gif, tvaer_04.gif, tvaer_05.gif, tvaer_06.gif, tvaer_07.gif, tvaer_08.gif, tvaerfaglig.jpg, und_diff_01.gif, und_diff_01.jpg, und_diff_02.gif, und_diff_03.gif, undervisnforl_m_opgaveeks_0.gif, undervisnforl_m_opgaveeks_1.gif, undervisnforl_m_opgaveeks_2.gif, undervisnforl_m_opgaveeks_3.gif, undervisningsdifferentiering.jpg, undvforl_01.gif, undvforl_02.gif, Casebaseret undervisning.ppt, Casebaseret uv1_271106.pdf, Casebaseret uv2_271106.pdf, Kompetenceafklaring F-niveau.pdf, Praktikturen_E.pdf, Praktikturen_F.pdf, Praktikturen_UF.pdf, dino_avanceret.pdf, dino_begynder.pdf, dino_facit.pdf, dino_rutine.pdf, insp_C.pdf, insp_D.pdf, insp_merk_E.pdf, insp_merk_F.pdf, insp_tekn_E.pdf, insp_tekn_F.pdf, tvaer_opgavenr1.pdf, tvaer_opgavenr2.pdf, tvaer_opgavenr3.pdf, tvaer_opgavenr4.pdf, tvaer_opgavenr5.pdf, tvaer_opgavenr6.pdf, Realkompetencevurdering_uvm_notat.doc
Publiceringsstandard nr. 2.0

Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til Publikationsenheden i Undervisningsministeriet, tlf. 3392 5223 eller e-post: pub@uvm.dk