Forside
Forord
De tre kompetencer
Undervisningsforløb med opgaveeksempler
Tværfaglig undervisning
   Opgaver
Casebaseret undervisning
Undervisningsdifferentiering
   Opgaver
Dokumentation
Evaluering og bedømmelse
7-trinsskalaen
Godskrivning (merit)
Elevplan
Eksamen
Kolofon
Indholdsfortegnelse
Undervisningsministeriets håndbogsserie
 
Resumé
 
 
 
Publikationen indeholder råd og vink til gennemførelse af undervisningen i grundfaget informationsteknologi i erhvervsuddannelserne. Her er inspiration, overvejelser og gode råd om planlægning, beskrivelse og gennemførelse af undervisning og eksamen. Her er også forskellige typeeksempler på undervisningsforløb og opgaver — eller link til opgaver på fagets sider på EMU, som afspejler variationsbredden af lærernes muligheder inden for dette grundfag.

Der er eksempler på, hvordan man kan arbejde med særligt fokus på udvikling af kompetencerne og eksempler på oplæg til dokumentation med mere.