Forside
Forord
De tre kompetencer
Undervisningsforløb med opgaveeksempler
Tværfaglig undervisning
   Opgaver
Casebaseret undervisning
Undervisningsdifferentiering
   Opgaver
Dokumentation
Evaluering og bedømmelse
7-trinsskalaen
Godskrivning (merit)
Elevplan
Eksamen
Kolofon
Indholdsfortegnelse
Undervisningsministeriets håndbogsserie
Undervisningsministeriets håndbogsserie
I denne serie udsender Undervisningsministeriet publikationer med baggrundsorientering om lovgivningen, uddannelser og enkelte fag samt vejledninger om god praksis mv. Håndbøgerne er rettet mod uddannelsernes drift.

2006:

Nr. 1 - 2006: Overgang til selveje. Håndbog til de midlertidige bestyrelser på gymnasier og hf-kurser (UVM 4-053)
Nr. 2 - 2006: Overgang til selveje. Håndbog til de midlertidige bestyrelser på social- og sundhedsskoler (UVM 4-054)
Nr. 3 - 2006: Overgang til selveje. Håndbog til de midlertidige bestyrelser på voksenuddannelsescentre (UVM 4-055)
Nr. 4 - 2006: Overgang til selveje. Håndbog til de midlertidige bestyrelser på sygepleje- og radiografskoler (UVM 4-056)
Nr. 5 - 2006: Matematik i erhvervsuddannelserne - råd og vink (internetpublikation) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 6 - 2006: Vejledning til køb, leje og leasing af kopimaskiner og printere (UVM) (indkøb på institutioner)
Nr. 7 - 2006: Realkompetencevurdering i EUD - praktiske muligheder (UVM 7-371) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 8 - 2006: Samfundsfag i erhvervsuddannelserne - råd og vink (internetpublikation) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 9 - 2006: Naturfag, fysik og kemi i erhvervsuddannelserne - råd og vink (internetpublikation) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 10 - 2006: Fremmedsprog i erhvervsuddannelserne - råd og vink (internetpublikation) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 11 - 2006: Læring, kommunikation og samarbejde i erhvervsuddannelserne - råd og vink (internetpublikation) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 12 - 2006: Skolepraktik i erhvervsuddannelserne (UVM 7-372) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 13 - 2006: Fælles Mål i skolens hverdag - hvordan? (internetpublikation) (Grundskolen)
Nr. 14 - 2006: Sprogtest i AMU. Inspirationsmateriale til sprogtest af personer med dansk som andetsprog ved optagelse på arbejdsmarkedsuddannelse (internetpublikation) (Arbejdsmarkedsuddannelser)
Nr. 15 - 2006: Sortbog om lov nr. 579 af 9. juni 2006. Lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (internetpublikation) (Videregående uddannelser)
Nr. 16 - 2006: Håndbog i AMUs tilbud til flygtninge og indvandrere (internetpublikation) (Arbejdsmarkedsuddannelser)
Nr. 17 - 2006: Kvik-Guide til VisKvalitet.dk (UVM 13-005) (Arbejdsmarkedsuddannelser)

2007:

Nr. 1 - 2007: Sortbog om lov nr. 315 af 19. april 2006. Lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (internetpublikation) (Videregående uddannelser)
Nr. 2 - 2007: Informationsteknologi i erhvervsuddannelserne - råd og vink (internetpublikation) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 3 - 2007: Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever - en vejledning (ISBN 978-87-603-2601-1) (Grundskolen)


Visse af de trykte publikationer – som i oversigten er forsynet med et UVM-bestillingsnummer eller ISBN-nummer – kan mod betaling af et ekspeditionsgebyr rekvireres hos Nordisk Bog Center eller hos boghandlere. Andre publikationer kan købes samme sted. For priser se: www.uvm.dk/katindek.htm.
Internetpublikationer kan til eget brug frit downloades fra www.uvm.dk.