Forside
Forord
De tre kompetencer
Undervisningsforløb med opgaveeksempler
Tværfaglig undervisning
   Opgaver
Casebaseret undervisning
Undervisningsdifferentiering
   Opgaver
Dokumentation
Evaluering og bedømmelse
7-trinsskalaen
Godskrivning (merit)
Elevplan
Eksamen
Kolofon
Indholdsfortegnelse
Undervisningsministeriets håndbogsserie
Forord
Informationsteknologi i erhvervsuddannelserne - råd og vink er sidste trin i beskrivelsen af undervisningen i informationsteknologi i erhvervsuddannelserne.

Trin 1: Grundfagsbekendtgørelsens fagbilag
Trin 2: Vejledningen til informationsteknologi
Trin 3: Informationsteknologi i erhvervsuddannelserne - råd og vink.

Grundfaget informationsteknologi blev med revisionen af grundfagsbekendtgørelsen i 2004 omfattet af væsentlige ændringer. Faget fik kompetencemål og hermed grundlag for erhvervsfaglig toning og faglig integration mellem grundfaget og områdefagene. Tilknytningen til uddannelsernes øvrige fag blev ydermere styrket dels i formålet, dels ved tilknytningen til grundforløbsprojektet i de uddannelser, hvor dette findes. Endelig blev eksamensformerne med revisionen i maj 2006 ændret, idet muligheden for gruppeeksamen blev afskaffet.

Som opfølgning på revisionen af faget har seks erfarne undervisere fra både merkantile og tekniske erhvervsskoler skrevet denne råd og vink-publikation med inspiration til kolleger, som underviser i informationsteknologi i erhvervsuddannelserne. Materialet omfatter dels overvejelser og gode råd vedrørende planlægning, beskrivelse og gennemførelse af undervisning og eksamen, dels en række eksempler på undervisningsforløb. Til undervisningsforløbene er der tilknyttet eksempler på opgaver fra skoler. Opgaverne findes på grundfagets sider på EMU. I undervisningsforløb og andre steder i denne internetpublikation vil der være link til opgaverne på EMU. Opgavetyperne er udarbejdet med stor forskellighed og afspejler dels variationsbredden i opgavebeskrivelsen, dels forskelligheden ved brancheorientering af opgaverne. Opgaveeksemplerne ligger på websiden: http://www.emu.dk/erhverv/grundfag/inf/raad_vink/niveauer/index.html, og denne webside er tænkt som en dynamisk side, hvor alle undervisere i fremtiden kan bidrage med flere eksempler m.m.

Materialet omfatter primært undervisning på niveauerne F, E, D og C med tilhørende eksempler på opgaver, der er anvendelige på alle indgange samt opgaver med særlig relation til indgangene Bygge og anlæg, Mekanik, transport og logistik, Fra jord til bord, Teknologi og kommunikation samt Merkantil.

I internetpublikationen er der desuden gode råd om temaerne: Evaluering og bedømmelse, 7-trinsskalaen, Tværfaglighed, Undervisningsdifferentiering, Casebaseret undervisning, Eksamen, Godskrivning (Merit), Elevplan, Kompetencer samt Dokumentation. De seks forfattere er:

Lilian Jensen, Aalborg tekniske skole
Bjørg Torning Andersen, EUC MIDT
Rikke Græsbøll Uhrt, Aalborg Handelsskole
Mike Timmermann, Erhvervsskolerne Aars
Laszlo-Edward Bochesa, Selandia - center for erhvervsrettet uddannelse
Dan Jakobsen, EUC Syd

En stor tak til de seks forfattere for såvel de gode råd som det omfattende arbejde med udvikling og afprøvning af de mange opgaveeksempler. Vi håber, at rigtig mange undervisere landet over vil finde inspiration og gode ideer til deres undervisning i materialet.

Undervisningsministeriet har finansieret udarbejdelsen og udgivelsen af denne internetpublikation.

Fagkonsulent Lars Rye
Fagkonsulent Bjarne Andersen
Marts 2007