Forside
Forord
De tre kompetencer
Undervisningsforløb med opgaveeksempler
Tværfaglig undervisning
   Opgaver
Casebaseret undervisning
Undervisningsdifferentiering
   Opgaver
Dokumentation
Evaluering og bedømmelse
7-trinsskalaen
Godskrivning (merit)
Elevplan
Eksamen
Kolofon
Indholdsfortegnelse
Undervisningsministeriets håndbogsserie
Elevplan
Informationsteknologi kan i Elevplan udbydes som en selvstændig læringsaktivitet og/eller som elementer i tværfaglige læringsaktiviteter, hvor der indgår målpinde fra faget. Beskrivelsen i Elevplan er en uddybning og præcisering af den lokale undervisningsplan. Elevplanbeskrivelserne vil være mere eller mindre sammenfaldende med den lokale undervisningsplan.

elevplan.dk præsenterer de enkelte skoler deres udbudte læringsaktiviteter. Det er udelukkende den elevrettede beskrivelse for hver af aktiviteterne, der er synlig her. Den elevrettede beskrivelse fungerer som en "reklamesøjle" for aktiviteten. Derfor bør den elevrettede beskrivelse være kort og oplysende. Eleven skal samtidig kunne få et indtryk af aktiviteten, samt hvilke mål og kompetencer hun/han kan opnå i denne. Ydermere er det vigtigt, at feltet der omhandler evaluering, giver eleven et klart billede af, hvad der evalueres, hvornår evalueringen sker, og hvordan de forskellige elementer i læringsaktiviteten vægtes i bedømmelsen.

En læringsaktivitet er opdelt i læringselementer. I læringsaktiviteter for faget informationsteknologi, eller hvor faget indgår med delelementer, kan man for eksempel oprette læringselementer svarende til de emner/elementer, der indgår i de forslag til undervisningsforløb, som er beskrevet i denne publikation. Til læringselementerne knyttes målpindene fra faget. Disse målpinde kan opdeles i delmålpinde. Tankegangen bag delmålpindene er, at undervisningen arbejder med indholdsmål, hvor fagets indhold kan deles op i mindre bidder. Samtidig kan man med formulering af delmålpinde sikre en mere handlingsorienteret vinkel på målene. Det vil gøre planlægning og forberedelse af undervisningen nemmere, jævnfør de krav der er om branchetoning med mere.

Elevplan er i stand til at håndtere, at de samme målpinde går igen i flere elementer. Hvis samme målpind findes i tre elementer, vil målet først være opnået, når målpinden er vinket af i alle tre elementer. Elevplan arbejder med en fordelingsnøgle, så der først er 100 procent score, når alle elementerne med informationsteknologi er gennemført. Eleven kan følge med i udviklingen af scoren på sit scorekort. Man arbejder med at give den enkelte Elevplanredaktør mulighed for selv at lave en procentvis vægtning af målene i de enkelte elementer.

For hver læringsaktivitet, eleven er tilmeldt, er der et evalueringsfelt, underviseren kan skrive i. Hvis de forskellige undervisere løbende tilføjer deres evalueringer, vil det lette den afsluttende helhedsvurdering og karaktergivningen og fungere som dokumentation for denne. Evalueringsfeltet er synligt for de øvrige undervisere og eleven selv. Der er endvidere et evalueringsfelt for hver aktivitet, som eleven kan udfylde.