[Billede: Undervisningsministeriets logo]RUM

FORM

FUNKTION

i folkeskolen

[Billede: Forside] Det fysiske rum er medaktør på skolens arena. Et af vor tids mest aktuelle spørgsmål er derfor: I hvilke bygninger kan de pædagogiske intentioner i folkeskoleloven af 1993 bedst komme til udfoldelse? I denne bog anlægges en række perspektiver på skolens rum, skrevet af forfattere med forskellig baggrund og forskellig tilgang til emnet. Her er ikke tale om en tilkendegivelse af, hvad der er "rigtigt" eller "forkert". Derimod skal samlingen af artikler ses som et udtryk for en erkendelse af nødvendigheden af, at der - efter en årrække med næsten ingen aktiviteter inden for skolebyggerier- igen bliver ført en levende debat om forholdet mellem folkeskolens indhold og fysiske ramme. En åben debat, der kan påvirke udviklingen af skolebyggeri som en vedvarende proces, hvor vi fortsat lærer af erfaringerne og udvikler nye og mere hensigtsmæssige løsninger.


Indhold:

 1. Forord
 2. Indledning
 3. Kapitel 1: En skole der er blød som en krop
 4. Kapitel 2: Hvis skolen findes?
 5. Kapitel 3: Undervisningen i skolens bygninger
 6. Kapitel 4: Skolebyggeriets mange lag
 7. Kapitel 5: Nybyggeri og fornyelse
 8. Kapitel 6: Skolens indeklima
 9. Kapitel 7: Skolens udearealer
 10. Kapitel 8: De kulturbærende folkeskolebygninger?
 11. Kapitel 9: De små tings historie
 12. Kapitel 10: Børn og rum - et samspil
 13. Kapitel 11: Hvordan oplever barnet sin skole?
 14. Kapitel 12: Forfatterne
 15. Kapitel 13: Litteratur

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1998
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE