Forside
Forord
Indledning
Formål
Niveau F
Niveau E
Niveau D
Niveau C
Den lokale undervisningsplan
Evaluering
Bedømmelse
Pædagogiske overvejelser
Dokumentation
Eksamen
Værktøjskassen
Kolofon
Indholdsfortegnelse
Undervisningsministeriets håndbogsserie
 
Resumé
 
 
 
Publikationen indeholder råd og vink til gennemførelse af undervisningen i grundfaget salg og service i erhvervsuddannelserne. Her er inspiration, overvejelser og gode råd om planlægning, beskrivelse og gennemførelse af undervisning og eksamen. Her er også forskellige typeeksempler på undervisningsforløb og opgaver, som afspejler variationsbredden af lærernes muligheder inden for dette grundfag.

Der er eksempler på, hvordan man kan arbejde med særligt fokus på udvikling af kompetencerne, elevens dokumentation med mere.