Forside
Forord
Indledning
Om faget
Læring
   Eksempler
Kommunikation
   Eksempler
Samarbejde
   Eksempler
Lærerkompetence
Bedømmelse
   Eksempler
Inspirationsmaterialer
Kolofon
Indholdsfortegnelse
Undervisningsministeriets håndbogsserie
Samarbejde
Samarbejde som for eksempel i form af gruppearbejde er velkendt og vigtigt for elevernes arbejds- og læreprocesser. Samarbejde kan, når det er velfungerende, styrke læringen og arbejdsresultatet, men kan modsat, hvis det ikke fungerer, forhindre læring og give ringe udbytte. Kravene, om at eleverne skal være gode til at kunne samarbejde, er velkendte både fra skolens side og fra erhvervslivet.

Men samarbejde er komplekst, og det kan være vanskeligt at gennemskue, hvad der skaber et godt samarbejde eller - det modsatte. I samarbejde kommer elevens personlighed i spil. Det er vigtigt at være bevidst om sin egen rolle i en samarbejdssituation og vigtigt at kunne ændre sin rolle, når der opstår forhold, der enten positivt eller negativt påvirker samarbejdet.

I undervisningen er det muligt at arbejde med en række faktorer, der påvirker et samarbejde, og derved gøre det mere gennemsigtigt, så den enkelte elev eller gruppen har mulighed for at foretage korrigerende handlinger. Udgangspunktet for undervisningen vil nok som oftest være den daglige praksis, hvor der så vil være mulighed for at supplere med viden eller øvelser, når der er behov for at gribe ind for at styrke arbejdsprocessen.

Viden om samarbejde
Viden om samarbejde kan styrke elevens evne til at indgå i forskellige samarbejdsrelationer. Derfor kan det være nødvendigt at tilrettelægge undervisningsforløb, som fokuserer på viden om samarbejde og de mange forskellige elementer, som et godt samarbejde er afhængigt af.

  Eksempel 1: Viden om samarbejde | PDF | WORD

Samarbejdsøvelser
Det er muligt at anvende øvelser, der bevidstgør eleverne om centrale faktorer i samarbejdssituationer og om egne roller i problemløsningssituationer.

Eksempel 2: Samarbejdsøvelse og rollespil | PDF | WORD
Eksempel 3: Forumspil | PDF | WORD

Grupper
Gruppearbejde er en velkendt arbejdsform, men ligeså velkendt er det, at gruppearbejdsformen ofte har svære betingelser, da der kan være langt mellem velfungerende grupper. Derfor er det nødvendigt at skærpe elevernes opmærksomhed på arbejdsformen og de faktorer, der spiller ind på, om det går godt eller dårligt. Her gives eksempler på emner, der kan være relevante for at forbedre gruppearbejdets kvalitet og udbytte.

Eksempel 4: Introduktion til roller i forbindelse med gruppesamarbejde | PDF | WORD
Eksempel 5: Opgave med "Den gode gruppe" | PDF | WORD
Eksempel 6: Konfliktløsning | PDF | WORD
Eksempel 7: Spilleregler og roller | PDF | WORD
Eksempel 8: Etisk kontrakt | PDF | WORD


Udskriv siden