Forside
Forord
Indledning
Om faget
Læring
   Eksempler
Kommunikation
   Eksempler
Samarbejde
   Eksempler
Lærerkompetence
Bedømmelse
   Eksempler
Inspirationsmaterialer
Kolofon
Indholdsfortegnelse
Undervisningsministeriets håndbogsserie
Indledning
For grundfagene i erhvervsuddannelserne er råd og vink sidste trin i beskrivelsen af fagene. Det første beskrivelsesniveau er Grundfagsbekendtgørelsen med fagbilag, som er det autoritative niveau, der skal overholdes. Andet trin er Vejledningen til faget, som repræsenterer et niveau, der skal være gode grunde til at afvige fra. Det sidste trin er råd og vink, som er et inspirationsniveau, der med gode eksempler kan være til inspiration til god praksis for lærere, der underviser i faget.

Vægten i råd og vink er lagt på den didaktiske implementering af faget. Forfatterne er erfarne lærere med bred undervisningserfaring inden for uddannelser i flere erhvervsfaglige indgange. Forfattergruppen består af to repræsentanter fra det merkantile område og to repræsentanter fra det tekniske område. Det udarbejdede materiale bærer således præg af praksis fra begge områder, men på en sådan måde, at eksemplerne let kan tilpasses et bestemt uddannelsesområde.

Læring, kommunikation og samarbejde er et nyt grundfag, og derfor er der i udarbejdelsen af råd og vink taget udgangspunkt i at give eksempler på allerede eksisterende praksis, som kan bidrage til fagets implementering.

Publikationen består af tekst, der udfolder fagbilag og vejledning, og eksempler, der via link til selvstændige filer giver mulighed for at downloade relevante eksempler. Herudover indeholder publikationen en række relevante links og henvisninger til litteratur. De eksempler, der er udarbejdet, er alle afprøvede, og forfatterne har velvilligt stillet egne eksempler til rådighed. Som et supplement til råd og vink har faget sin egen webside på EMU-portalen.


Udskriv siden