Forside
Forord
Indledning
Om faget
Læring
   Eksempler
Kommunikation
   Eksempler
Samarbejde
   Eksempler
Lærerkompetence
Bedømmelse
   Eksempler
Inspirationsmaterialer
Kolofon
Indholdsfortegnelse
Undervisningsministeriets håndbogsserie
Inspirationsmaterialer
Til anvendelse i undervisningen kan der hentes materialer i forskellige former i mange eksisterende publikationer og databaser. Især arbejde med billeder, cases eller digitalt materiale kan have interesse. Her gives en række muligheder.

Avismateriale
Aktuelle artikler om forskellige emner kan findes på nyhedsmediernes websider og kan danne grundlag for diskussioner om læring, samarbejde og kommunikation.

Eksempelvis:

  • http://www.jp.dk/arkiv/ Jyllandspostens arkiv med søgefunktion over publicerede artikler (kræver abonnement).
  • http://www.pol.dk - Politikens startside, hvor der er en søgefunktion. Eksempelvis kan der søges på intelligens, og der vil fremkomme en række aktuelle artikler om emnet, som kan være mulige debatoplæg til at diskutere læring.
Websider og billedmedier
Billedmateriale af forskellig slags kan være særdeles relevant i undervisningen. Det kan f.eks. være udgangspunkt for diskussioner om adfærd og holdninger. Materialet kan hentes i film og tv. Meget materiale er tilgængeligt på tv-kanalernes websider.

Internettet er et meget brugbart værktøj i forbindelse med undervisningen i faget. I DR-undervisning er der f.eks. temaer, som kan være relevante, og temaer, som eleverne kan arbejde selvstændigt med. Det gælder eksempelvis arbejde med læringsbegrebet og intelligenser. Her vil en søgning på f.eks. intelligens give en række relevante artikler og materialer.

EMU-portalen
EMU-portalen rummer en række artikler om bl.a. læring, intelligenser mv. - eksempelvis:

Cases
Cases fra elevernes uddannelsesområder kan være aktuelle til belysning af forskellige problemområder og måske i særlig grad til at diskutere holdninger.
I forbindelse med forsøget inden for almenvoksenuddannelsesområdet med faget kommunikation og samarbejde er der udviklet et materiale, der kan anvendes som udgangspunkt for diskussioner til afklaring af holdninger til forskellige forhold i arbejdslivet. Nogle af de beskrevne cases kan bruges umiddelbart, mens andre med fordel kan ombearbejdes til andre aktuelle uddannelsesområder. Der er i alt 17 cases, som kan ses på Undervisningsministeriet. Området for gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse: Avu - 17 cases til standardforsøget i Samarbejde og kommunikation. Undervisningsministeriet, 2005.
(http://us.uvm.dk/voksen2/vuc/lov/bind2/faneblad3/samkom/flgbrcase.htm?menuid=151525)

Litteratur
Nedenfor nævnes litteratur, som kan være relevant i forbindelse med undervisningen i faget. Læringsstile

  • Dunn, Rita: Artikelsamling om læringsstile. Dafolo, 2003.
Den lærende organisation
Med udgangspunkt i begrebet den lærende organisation er der i de senere år udgivet en mængde bøger om emnet. Disse bøger indeholder ofte værktøjer og redskaber, som også kan anvendes i forbindelse med undervisningen. Nogle af de mest klassiske bøger på området er:
  • Andersen, O. D. og E. Petersson: Fra teamarbejde til teamlæring - nye krav til lærerorganisering. Undervisningsministeriet, 1998. (http://static.uvm.dk/publikationer/1998/teamlaer/)
  • Finansministeriet: Medarbejder i staten - ansvar og udvikling. Statens Information, 1994.
  • van Hauen, F., V. Strandgaard og B. Kastberg: Den lærende organisation - om evnen til at skabe kollektiv forandring. Industriens Forlag, 1995.
  • Elkjær, Bente og Anne-Grete Lysgaard: Med læreprocessens blik. Samfundslitteratur, 1998.
  • Jacobsen, Andrew Neil: Den lærende erhvervsskole. Undervisningsministeriet, 1998. (http://static.uvm.dk/publikationer/1998/laerhverv/index.html)
Værdier og dannelse

Dannelseskaravanen lægger op til, at der på skoler og institutioner skabes fora, hvor værdigrundlaget for arbejdet med børns og unges dannelsesproces drøftes med henblik på at styrke og støtte deres personlige og sociale kompetencer. http://www.dannelseskaravanen.dk/

Samarbejde og kommunikation
Undervisningsministeriet. Området for gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse: Samarbejde og kommunikation, Niveau G. Undervisningsministeriet 2005. (http://us.uvm.dk/voksen2/vuc/lov/bind2/faneblad3/uvvejl-stforsoeg/samkom1-uvvejl2005.pdf)


Udskriv siden