Forside
Forord
Indledning
Om faget
Læring
   Eksempler
Kommunikation
   Eksempler
Samarbejde
   Eksempler
Lærerkompetence
Bedømmelse
   Eksempler
Inspirationsmaterialer
Kolofon
Indholdsfortegnelse
Undervisningsministeriets håndbogsserie
Kolofon
Titel: Læring, kommunikation og samarbejde i erhvervsuddannelserne - råd og vink
Noter: Publikationen indgår i Undervisningsministeriets håndbogsserie som nr. 11 - 2006
Udgiver: Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser
Institution: Undervisningsministeriet
Copyright: Undervisningsministeriet
Forfattere: Susanne Munk, Svendborg Erhvervsskole, Anette Riis, Silkeborg Handelsskole, Lene Mark, EUC MIDT og Bent M. Bertelsen, EUC Syd
Artikelredaktion: Ejnar Andersen og Werner Hedegaard, Undervisningsministeriet
Serieredaktion og produktion: Werner Hedegaard
Andre bidragydere: Malchow A/S, Ringsted (Grafisk tilrettelægning, design og web), Klaus Westh (tegninger)
Emneord: grundfag, erhvervsuddannelser, EUD, råd og vink, læring, kommunikation og samarbejde
Resumé: Publikationen indeholder råd og vink til gennemførelse af undervisningen i grundfaget læring, kommunikation og samarbejde i erhvervsuddannelserne. Her er inspiration, overvejelser og gode råd om planlægning, beskrivelse og gennemførelse af undervisningen. Her er også forskellige typeeksempler på undervisningsforløb og opgaver, som afspejler variationsbredden af lærernes muligheder inden for dette grundfag.
Sprog: Dansk
URL: pub.uvm.dk/2006/eudlaering
Den elektroniske udgaves ISBN: 87-603-2583-6
Den trykte udgaves ISBN: Publikationen findes kun i elektronisk form
Pris for den elektroniske udgave: 0 DKK
Version: 1.0
Versionsdato: 2006-05-04
Publikationsstandard nummer:
Formater: css; html; jpg; gif; pdf; doc; ppt;
Inventarliste: subpagestyle.css, bedoemmelse.html, bogserie.html, forord.html, indeks.html, index.html, indledning.html, inspiration.html, kolofon.html, kommunikation.html, laererkompetence.html, laering.html, omfaget.html, samarbejde.html, 1.jpg, 2_2.jpg, 2_3.jpg, 2_3a.jpg, 2_4.jpg, 2_5.jpg, 2_5a.jpg, 2_6.jpg, 3.jpg, 4_2.jpg, 4_3.jpg, 5.jpg, 6_1.jpg, 6_1a.jpg, 6_2.jpg, 6_3.jpg, 6_3a.jpg, 6_4.jpg, 6_5.jpg, 6_5a.jpg, 6_6.jpg, 7.jpg, 8_1.jpg, 8_1a.jpg, 8_2.jpg, 8_4.jpg, 8_5.jpg, 8_5a.jpg, 8_6.jpg, 8_7.jpg, 8_7a.jpg, bedoemmelse.jpg, forord.jpg, forside.jpg, forside_small.jpg, indledning.jpg, indledning_01.gif, inspiration_01.gif, kommunikation.jpg, kommunikation_01.gif, laererkompetence.jpg, laererkompetence_01.gif, laering.jpg, laering_01.gif, laering_02.gif, laering_03.gif, laering_top.jpg, laering_toptekst.jpg, omfaget.jpg, printer.gif, samarbejde.jpg, samarbejde_01.gif, samarbejde_02.gif, bedoemmelse_eks_1.doc, bedoemmelse_eks_1.doc, kommunikation_eks_1.doc, kommunikation_eks_2.doc, kommunikation_eks_3.doc, kommunikation_eks_4.doc, kommunikation_eks_5.doc, kommunikation_eks_6.doc, kommunikation_eks_7.doc, kommunikation_eks_8.doc, laering_eks_1.doc, laering_eks_2.doc, laering_eks_3.doc, laering_eks_4.doc, laering_eks_5.doc, laering_eks_6.doc, laering_eks_7.doc, laering_eks_8.doc, laering_eks_9.doc, laering_eks_10.doc, samarbejde_eks_1.doc, samarbejde_eks_2.doc, samarbejde_eks_3.doc, samarbejde_eks_4.doc, samarbejde_eks_5.doc, samarbejde_eks_6.doc, samarbejde_eks_7.doc, samarbejde_eks_8.doc, laering_eks11.ppt, laering_eks12.ppt, laering_eks13.ppt, laering_eks14.ppt, bedoemmelse_eks_1.pdf, bedoemmelse_eks_1.pdf, kommunikation_eks_1.pdf, kommunikation_eks_2.pdf, kommunikation_eks_3.pdf, kommunikation_eks_4.pdf, kommunikation_eks_5.pdf, kommunikation_eks_6.pdf, kommunikation_eks_7.pdf, kommunikation_eks_8.pdf, laering_eks_1.pdf, laering_eks_2.pdf, laering_eks_3.pdf, laering_eks_4.pdf, laering_eks_5.pdf, laering_eks_6.pdf, laering_eks_7.pdf, laering_eks_8.pdf, laering_eks_9.pdf, laering_eks_10.pdf, samarbejde_eks_1.pdf, samarbejde_eks_2.pdf, samarbejde_eks_3.pdf, samarbejde_eks_4.pdf, samarbejde_eks_5.pdf, samarbejde_eks_6.pdf, samarbejde_eks_7.pdf, samarbejde_eks_8.pdf, laering_eks11.pdf, laering_eks12.pdf, laering_eks13.pdf, laering_eks14.pdf
Publiceringsstandard nr. 2.0
Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til Publikationsenheden i Undervisningsministeriet, tlf. 3392 5223 eller e-mail: pub@uvm.dk

Udskriv siden