Forside
Forord
Indledning
Om faget
Læring
   Eksempler
Kommunikation
   Eksempler
Samarbejde
   Eksempler
Lærerkompetence
Bedømmelse
   Eksempler
Inspirationsmaterialer
Kolofon
Indholdsfortegnelse
Undervisningsministeriets håndbogsserie
Forord
Grundfaget Læring, kommunikation og samarbejde blev som et nyt fag beskrevet i forbindelse med revisionen af grundfagsbekendtgørelsen i 2004. Fagets tilblivelse er begrundet i den udvikling, som erhvervsuddannelserne har gennemgået de senere år. En stadig større fokusering på elevernes bredere kompetencer, deres evne til aktivt at kunne tage ansvar for arbejds- og læreprocesser, samt erkendelse af behovet for livslang kompetenceudvikling bevirker, at eleverne har brug for at blive bevidste om deres lærings- og udviklingspotentiale.
I uddannelsessammenhænge er det at lære det centrale, ligesom det også har afgørende betydning i arbejdslivet. Læreprocesser vil ofte foregå i forskellige samarbejdssituationer. Gruppe- og teamdannelse som organisationsform findes i både skole og erhvervsliv. Gruppens eller teamets succes vil blandt andet afhænge af den kommunikation, som finder sted, og evnen til at kunne kommunikere om et fagligt indhold samt viden om egen rolle i kommunikationsprocessen er vigtigt for et samarbejde.

Som opfølgning på tilblivelsen af det nye grundfag har en projektgruppe udarbejdet denne råd og vinkpublikation, som inspiration til kollegaer der underviser i faget. Publikationen er udarbejdet på baggrund af gældende bekendtgørelser og vejledninger. Bekendtgørelserne fastlægger rammerne for faget og undervisningen, og deres ordlyd er bindende. Vejledningen præciserer fagets betingelser og fastlægger en retning, der skal være meget gode grunde til at fravige. Råd og vinkpublikationen skal tjene som inspiration til god praksis og kan hverken stå alene eller erstatte bekendtgørelse eller fagets vejledning.
Materialet skal ikke opfattes som fuldt dækkende for faget og for alle fagets niveauer. Der er lagt vægt på at give både gode råd og konkrete eksempler på god praksis og derigennem vejlede og inspirere. Eksemplerne er materiale til yderlig inspiration, og i nogle tilfælde er det muligt at downloade og foretage ændringer og tilpasninger af udvalgt materiale, da der i alle tilfælde skal ske en tilpasning til en aktuel didaktisk praksis inden for et konkret uddannelsesområde.
Publikationen er udarbejdet af en projektgruppe repræsenterende både det merkantile og det tekniske område. Forfatterne af publikationen er:

Susanne Munk, Svendborg Erhvervsskole
Anette Riis, Silkeborg Handelsskole
Lene Mark, EUC MIDT
Bent M. Bertelsen, EUC Syd

En stor tak til forfatterne for såvel de gode råd som for det omfattende arbejde med udvikling af materialet, som jeg håber, at mange lærere vil bruge som inspiration til egen undervisning.

Undervisningsministeriet har finansieret udarbejdelsen og udgivelsen af denne internetpublikation.

Ejnar Andersen
Fagkonsulent
Maj 2006


Udskriv siden