Forside
Forord
Indledning
Om faget
Læring
   Eksempler
Kommunikation
   Eksempler
Samarbejde
   Eksempler
Lærerkompetence
Bedømmelse
   Eksempler
Inspirationsmaterialer
Kolofon
Indholdsfortegnelse
Undervisningsministeriets håndbogsserie
Lærerkompetence
Det er ifølge hovedbekendtgørelsen den enkelte skole, som tager stilling til, hvilke lærerkompetencer der skal til for at undervise i de respektive fag. Det gælder også for faget Læring, kommunikation og samarbejde. Skolen har dermed kompetencen til at fastsætte lærerkvalifikationskravene.

Lærerkompetencerne kan ses i forhold til to forskellige vinkler.

For det første kan man se lærerkompetencerne i forhold til undervisningsforløb, som er udformet, så der undervises "i" faget. Faget, eller dele heraf, kan gennemføres som en form for et kursusforløb, hvor det optræder som et egentligt skemafag, hvor der tages afsæt i indhold, som kan relateres til psykologi og kommunikation. Lærerkompetencerne kan da f.eks. være danskfaglige eller psykologifaglige. Ofte vil det formentlig kun være dele af faget, der vil få karakter af egentlige kursusforløb.

For det andet kan lærerkompetencerne ses i forhold til undervisningsforløb, som er indbygget i den øvrige undervisning som elementer, der skal understøtte elevernes arbejde med læringsaktiviteter. Det kan for eksempel være i forbindelse med gruppearbejde, at eleverne introduceres for værktøjer til konfliktløsning, eller i forbindelse med projektarbejde, hvor eleverne orienteres om forskellige pædagogiske arbejdsmønstre og de krav, de stiller til det konkrete forløb. I den forbindelse vil det være naturligt, at det er en del af den undervisning, som områdefaglæreren/grundfagslæreren gennemfører. Det stiller selvfølgelig krav om, at læreren kender til de værktøjer og metoder, eleverne skal arbejde med, men det må langt hen ad vejen høre til de almindelige pædagogiske og didaktiske lærerkompetencer. Dog kan det forventes, at der ofte vil være behov for at supplere den almindelige pædagogiske læreruddannelse med opdateret pædagogisk og didaktisk viden hos lærergruppen.

I de tilfælde, hvor et lærerteam har ansvaret for elevernes undervisning, er det vigtigt, at også undervisningen i læring, kommunikation og samarbejde planlægges, og at der opnås en enighed i lærergruppen om udmøntningen af faget.

Relevante uddannelser og kurser
Der findes ikke uddannelser eller efteruddannelseskurser, som direkte er målrettet faget, men forskellige aktiviteter, som kan have kvalificerende karakter, er eksempelvis afholdelse af fagmøder og kurser arrangeret af Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, ligesom mange elementer i faget kan findes i NLP-uddannelser/-kurser (NLP = Neuro Lingvistisk Programmering) eller samarbejdskurser.

Fagmøder, kurser og lignende vil blive annonceret på fagets EMU-side.


Udskriv siden