Forside
Forord
Indledning
Om faget
Læring
   Eksempler
Kommunikation
   Eksempler
Samarbejde
   Eksempler
Lærerkompetence
Bedømmelse
   Eksempler
Inspirationsmaterialer
Kolofon
Indholdsfortegnelse
Undervisningsministeriets håndbogsserie
Undervisningsministeriets håndbogsserie
I denne serie udsender Undervisningsministeriet publikationer med baggrundsorientering om lovgivningen, uddannelser og enkelte fag samt vejledninger om god praksis mv. Håndbøgerne er rettet mod uddannelsernes drift.

2006:

Nr. 1 - 2006: Overgang til selveje. Håndbog til de midlertidige bestyrelser på gymnasier og hf-kurser (UVM 4-053)

Nr. 2 - 2006: Overgang til selveje. Håndbog til de midlertidige bestyrelser på social- og sundhedsskoler (UVM 4-054)

Nr. 3 - 2006: Overgang til selveje. Håndbog til de midlertidige bestyrelser på voksenuddannelsescentre (UVM 4-055)

Nr. 4 - 2006: Overgang til selveje. Håndbog til de midlertidige bestyrelser på sygepleje- og radiografskoler (UVM 4-056)

Nr. 5 - 2006: Matematik i erhvervsuddannelserne - råd og vink (internetpublikation) (Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 6 - 2006: Vejledning til køb, leje og leasing af kopimaskiner og printere (UVM) (indkøb på institutioner)

Nr. 7 - 2006: Realkompetencevurdering i EUD - praktiske muligheder (UVM 7-371) (Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 8 - 2006: Samfundsfag i erhvervsuddannelserne - råd og vink (internetpublikation) (UVM) (Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 9 - 2006: Naturfag, fysik og kemi i erhvervsuddannelserne - råd og vink (internetpublikation) (UVM) (Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 10 - 2006: Fremmedsprog i erhvervsuddannelserne - råd og vink (Internetpublikation) (UVM) (Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 11 - 2006: Læring, kommunikation og samarbejde i erhvervsuddannelserne - råd og vink (Internetpublikation) (UVM) (Erhvervsfaglige uddannelser)


Trykte publikationer - som i oversigten er forsynet med et UVM-bestillingsnummer - kan mod betaling af et ekspeditionsgebyr rekvireres hos Nordisk Bog Center eller hos boghandlere.
Internetpublikationer kan frit downloades fra www.uvm.dk - til eget brug

Udskriv siden