Forside
Forord
Indledning
Om faget
Læring
   Eksempler
Kommunikation
   Eksempler
Samarbejde
   Eksempler
Lærerkompetence
Bedømmelse
   Eksempler
Inspirationsmaterialer
Kolofon
Indholdsfortegnelse
Undervisningsministeriets håndbogsserie
Kommunikation
Formålet med dette kapitel om kommunikation er, at eleverne skal blive bevidste om, hvor stor betydning kommunikation har i vores samfund og tilværelse, og at de skal blive bevidste om, hvordan man kommunikerer på en hensigtsmæssig måde. Allerhelst skal de blive dygtigere til at kommunikere med andre mennesker.

Kommunikation som en uundgåelig del af ethvert samarbejde. Kommunikationen skal her forstås bredt som både verbal og nonverbal kommunikation. Samarbejde og kommunikation hænger uløseligt sammen, og undervisningen skal gøre eleverne bevidste om, hvordan man udsender signaler og tolker de signaler, som man modtager. Derfor er det vigtigt i undervisningen at arbejde med, hvordan man håndterer den kommunikation, der opstår i samarbejdssituationer.

Begrebet kommunikation dækker over mange ting. Der findes utallige måder at viderebringe sine budskaber på, og derfor er det vigtigt at kunne genkende og bruge den rette kommunikationsform i forskellige kommunikationssituationer. Det betyder, at der i faget kan inddrages en lang række delemner om forskellige kommunikationsformer med betydning for samarbejde og læring.

Viden om kommunikation
Elevernes viden om kommunikation er en grundlæggende betingelse for at kunne arbejde bevidst med at forbedre sine kommunikative kompetencer. Derfor kan et undervisningsforløb, hvor begrebet præsenteres, være vigtigt.  

Eksempel 1: Undervisningsforløb om kommunikation | PDF | WORD
Eksempel 2: Kropssprog | PDF | WORD
Eksempel 3: 10 regler for menneskelig kommunikation | PDF | WORD
Eksempel 4: Kommunikationslag | PDF | WORD
Eksempel 5: Regler for klar kommunikation | PDF | WORD
Eksempel 6: De første fire minutter | PDF | WORD

Kommunikationsøvelser
For at kunne illustrerer specifikke forhold, som har afgørende betydning for kommunikation, kan der med fordel arbejdes med forskellige kommunikationsøvelser som for eksempel nedenstående.

Eksempel 7: Kommunikationsøvelser | PDF | WORD

Aktiv lytning
Aktiv lytning er en central del af kommunikationsprocessen. Se eksempel på undervisningsmateriale.

Eksempel 8: Aktiv lytning | PDF | WORD


Udskriv siden