Forside
Forord
Indledning
Om faget
Læring
   Eksempler
Kommunikation
   Eksempler
Samarbejde
   Eksempler
Lærerkompetence
Bedømmelse
   Eksempler
Inspirationsmaterialer
Kolofon
Indholdsfortegnelse
Undervisningsministeriets håndbogsserie
Læring
Læreprocessen er gennemgående i fokus i hele faget. Dybest set handler det om at kunne forbedre elevernes læreprocesser. I dagens vidensamfund har man som samfundsborgere i høj grad brug for løbende at lære og opnå ny erkendelse for at kunne leve op til de krav, der stilles til én, både som borger og som medarbejder på arbejdsmarkedet.

Mennesket indgår i en livslang læreproces, og den viden, som erhverves i skolen og gennem uddannelse, er ikke tilstrækkelig for et menneske at besidde gennem resten af livet. Derfor er det vigtigt, at eleverne i uddannelserne bevidst kan fokusere på deres arbejds- og læreprocesser og derigennem forbedre resultaterne af deres læring - både i arbejdsmæssige og i mere generelle sammenhænge. Eleverne skal i starten beskæftige sig med læringsbegrebet set i forhold til deres egen rolle i undervisningen og derved tilegne sig viden om forhold, som påvirker læringen både positivt og negativt.

At sætte mål
Når eleverne arbejder med bevidstgørelse i deres læreproces, er det helt centralt, at de lærer at sætte mål for deres læring.

  Eksempel 1: At sætte mål | PDF | WORD
  Eksempel 2: Brug din tid effektivt | PDF | WORD

Bevidsthed om egen reaktion
Elevernes bevidsthed om egen reaktion i kritiske situationer kan medvirke til at påvirke deres handlemønster i positiv retning. Eksemplet indeholder øvelser med sådanne situationer.

  Eksempel 3: Bevidsthed om egen reaktion | PDF | WORD

Arbejdsmønstre
Overvejelser over og beslutninger om pædagogiske arbejdsmønstre resulterer i forskellige undervisnings- og arbejdsformer. Derfor er det vigtigt, at eleverne er bevidste om, hvilke krav der stilles til dem i de forskellige forløb.

  Eksempel 4: Arbejdsmønstre | PDF | WORD
  Eksempel 5: Guide til pædagogiske arbejdsmønstre | PDF | WORD

Portfolio
Anvendelse af portfolio som metode kan være med til at styrke elevernes bevidsthed om deres læreproces væsentlig. Portfolio bliver anvendt i mange forskellige uddannelser og findes i mange forskellige former. Ved indførelse af metoden er der en lang række forhold, der bør overvejes.  

Eksempel 6: Portfolio som metode | PDF | WORD 
Eksempel 7: Teori om portfolio | PDF | WORD

Udvikling af personlige kompetencer
De personlige kompetencer er centrale i uddannelserne både i forbindelse med skole og praktik. Det er dog et særdeles vanskeligt og kompleks område at arbejde med i undervisningen, men ofte kan små undervisningsforløb eller benyttelse af små værktøjer positivt påvirke arbejdet med dette felt. Man skal dog altid være meget bevidst om eventuelle etiske problemstillinger i dette arbejde.  

Eksempel 8: Kontrakt med elev om udvikling af personlige kompetencer | PDF | WORD 
Eksempel 9: Vurdering af elevens udviklingsproces | PDF | WORD

Notatteknik og læsestrategier
Væsentlige elementer i elevens tilegnelse af stof er at kunne beherske notatteknik og anvende korrekte læsestrategier i forskellige situationer. Det er ikke noget, eleven bare kan. Det må gøres til indhold i undervisningen.  

Eksempel 10: Notatteknik og læsestrategier | PDF | WORD 
Eksempel 11: Notatteknik - PowerPoint | PDF | PowerPoint 
Eksempel 12: Læsestrategier - PowerPoint | PDF | PowerPoint

Dokumentation - arbejde med rapporter
Her gives eksempler på vejledningsmateriale til elevers arbejde med rapporter.  

Eksempel 13: Om rapporter - PowerPoint | PDF | PowerPoint 
Eksempel 14: Opsætning af rapport - PowerPoint | PDF | PowerPoint


Udskriv siden