Forside
Forord
Indledning
Om faget
Læring
   Eksempler
Kommunikation
   Eksempler
Samarbejde
   Eksempler
Lærerkompetence
Bedømmelse
   Eksempler
Inspirationsmaterialer
Kolofon
Indholdsfortegnelse
Undervisningsministeriets håndbogsserie
Om faget
Målet med undervisningen i faget er overordnet set at forbedre elevernes læringskompetence og hertil bidrage til udviklingen af viden og færdigheder, således at elevernes bevidsthed og holdninger påvirkes. Det er den ændrede viden og de ændrede færdigheder, som eleverne tilegner sig, der skal påvirke deres holdninger til for eksempel eget initiativ i forbindelse med læreprocessen. Men holdninger er ikke direkte undervisningsmål, som efterfølgende kan gøres til genstand for en bedømmelse.

Modellen illustrerer, at fagets opfattelse er, at elevens læringskompetence består og påvirkes af viden, færdigheder og holdninger, men også af noget, som ligger uden for det, man normalt vil tilskrive disse tre områder. Det drejer sig for eksempel om det følelsesmæssige område, identitet og selvværd. Områder, som ikke er mål for undervisningen, og som indeholder en lang række etiske aspekter og problemfelter, der ligger uden for fagets indhold og uden for den almindelige lærers kompetenceområde.


Udskriv siden