Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Evaluering af Den Fri Ungdomsuddannelse

Slutrapport[ Grafik: Her vises billede af forsiden] Den Fri Ungdomsuddannelse (FUU) blev etableret i 1995 som en del af Undervisningsministeriets program for Uddannelse Til Alle. Målgruppen for FUU er de unge, som ikke benytter eller fuldfører de øvrige eksisterende ungdomsuddannelser.

Den Fri Ungdomsuddannelse er blevet evalueret i perioden 1998-2000. 1. delrapport fra undersøgelsen er publiceret af PLS Consult i januar 1999. 2. Delrapport er publiceret af Undervisningsministeriet i 2000.

Dette temahæfte indeholder slutrapporten fra evalueringen, som bl.a. har bidraget til den netop vedtagne ændring af Lov om Den Fri Ungdomsuddannelse.

Indhold:

Forord
1. Indledning
2. Konklusioner
3. Præsentation af Den Fri Ungdomsuddannelse
4. Deltageranalyse
5. Den Fri Ungdomsuddannelses image
6. Vejledningen af FUU-eleverne
7. Organisations- og administrationsanalyse
8. Gennemførelsesanalyse
9. Kompetence- og kvalifikationsanalyse
10. Frafaldsanalyse
11. Resultat- og effektanalyse

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2001
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
 Næste kapitel
Til sidens top