[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Strategier for erhvervsskolernes PIU-arbejde

 

 

[ Billede: Forsiden af publikationen ]

Næsten alle erhvervsskoler arbejder aktivt med PIU-ordningen (Praktik I Udlandet). Mere end 1000 elever årligt er på et længerevarende praktikophold i en virksomhed i udlandet.

Ordningen er en succes, selv om det daglige ansvar ofte hviler på enkeltes skuldre, og selv om der ikke foregår en overordnet planlægning.

Ledelsen må derfor skabe en overordnet plan for skolens internationale arbejde, og i denne plan og struktur skal PIU-arbejdet forankres. Der skal sikres en overordnet koordinering på tværs af skolens afdelinger for at undgå spild af ressourcer, dobbeltarbejde og tab af erfaringer og kontakter.

Formålet med dette hæfte er at give skolernes ledelse og bestyrelser inspiration og værktøjer til dette strategiarbejde.

Forord

1. Indledning

2. Hvorfor arbejde med praktik i udlandet?

3. Udstationering eller skoleudsendelse?

4. Hvor ligger arbejdet?

5. Kvalitetssikring af praktikophold i udlandet

6. Hvilke faktorer indgår i udarbejdelsen af en strategi for PIU-arbejdet?

7. Hvilke ressourcer fordrer arbejdet med praktik i udlandet?

8. PIU-arbejdets organisering internt på skolen

9. PIU-arbejdets organisering eksternt

10. Samspil med andre internationaliseringsaktiviteter

11. Hvilken støtte og hjælp kan skolen få til PIU-arbejdet?

12. Anneks


Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Strandgade 100 D
1401 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1999
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE