[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Dansk på arbejde
- arbejde på dansk

[Billede: Publikationens forside.] Inden for fagområdet dansk som andetsprog for voksne udlændinge diskuteres det, hvorledes sprogundervisning og praktisk brug af sproget, f.eks i en arbejdssituation, kan kombinereres med henblik på at understøtte den enkelte udlændings sprogtilegnelse.

Med integrationsloven og ny lov om dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre er der skabt lovgivningsmæssige rammer for systematisk at kombinere sprogundervisning og forskellige former for aktivering.

I rapporten "Dansk på arbejde - arbejde på dansk" fremlægges resultaterne af et projekt i Viborg og Thisted med udvikling af metoder, som støtter læring og sprogtilegnelse gennem kombination af arbejde og sprogundervisning.

INDHOLD

Forord
Resumé
1. Konklusioner og perspektivering
2. Beskrivelse af de tre arbejdsmarkedklasser
3. Mål og evaluering
4. Metoder
    Redskaber til støtte for den etnografiske metode og sprogobservationer
5. Koblinger mellem sprogundervisning og praktik
6. Praktikken: Det andet ben i arbejdsmarkedklassen
7. En udvidet lærerrolle i forløb for arbejdsmarkedsklasser
8. Dagbog og lærerudvikling
Litteraturliste

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1999
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE