Undervisningsministeriet

Læsning i fagene

Til læsevejleder og faglærer

Når skolens faglærere arbejder sammen med læsevejlederen om elevernes faglige læsning, kan de lade sig inspirere af denne samarbejdsmodel. På skoler med tosprogede elever kan samarbejdsmodellen også bruges i samarbejdet med skolens ressourceperson vedrørende dansk som andetsprog.

Download ikon Samarbejde om faglig læsning

 

Denne side indgår i publikationen "Læsning i fagene" © Undervisningsministeriet 2011