Undervisningsministeriet

Læsning i fagene

Fagtekster

Elevcitat: "Jeg er vokset op med at vide, at der er noget, der hedder faktabokse. De fortæller de vigtige ting … jeg læser også illustrationerne … måske er der noget i dem, som jeg skal bruge til at forstå teksten med …"

Fagteksters overordnede formål er at informere om faglige emner. Fagtekster handler om verden omkring os, men de gør det på en faglig måde. Blomster er ikke bare blomster. De kan opdeles i arter efter særlige kriterier. De beskrives på en særlig måde med ord som støvdragere, kronblade m.m. Eleverne skal kunne omsætte deres hverdagserfaringer med forskellige emner til en faglig måde at beskæftige sig med dem på.

Fagtekster har forskellige formål og dermed forskellige måder at formidle viden på. Der findes flere forskellige måder at kategorisere fagtekster på. Dette materiale gennemgår seks forskellige teksttyper. De kan inddeles i grundlæggende teksttyper: berettende, instruerende, beskrivende, forklarende, overtalende, diskuterende. Tekster kan bestå af en blanding af disse teksttyper. Eleverne skal kende de særlige teksttyper.

De fleste fagtekster er multimodale tekster. De består af mange forskellige kilder til viden som tabeller, grafer, fotos, ord og sætninger m.m. Alle modaliteter har en særlig funktion. De anvendes i læremidler, fordi der er særlige fordele ved dem.

Modaliteter

 • Ord og sætninger kan beskrive og forklare om emnet.
 • Symboler som tal eller bogstaver kan repræsentere mængder, regningsarter, et linjestykke osv.
 • Illustrationer, figurer og fotos kan hurtigt give et overblik over mere komplekse forhold. De kan rumme mange oplysninger på forholdsvis lidt plads.
 • Tabeller og diagrammer kan give et overblik over mange oplysninger eller vise en oversigt over noget.
 • Farver kan give et hurtigt overblik over en lærebogs kapitler, når de for eksempel fremstår med forskellig farve. Farver kan også signalere, at "her er der noget vigtigt," eller "her kommer siden med opgaver."

Multimodale tekster stiller store krav til elevernes læsekompetencer. Eleverne skal have blik for alle modaliteter på en side. De skal være opmærksomme på, at de indeholder megen information, som først skal "pakkes ud". Eleverne skal studere tabeller, illustrationer, matematiske symboler for at sætte sig ind i, hvad de indeholder. Eleverne skal skabe sammenhæng mellem de forskellige informationskilder. I nogle tekster fortæller illustrationen det samme som selve teksten. I andre tekster kan læseren kun få en særlig information ved netop at studere illustrationen eller tabellen. Det er langsom læsning at læse i multimodale tekster.

En god fagtekst har:

 • bevidst brug af teksttyper
 • dækkende overskrifter
 • logisk afsnitsinddeling
 • god sammenhæng mellem tekst, illustrationer m.m.
 • god sammenhæng mellem sætninger,
 • bevidst ordvalg, forklaring af ord/begreber og bevidst brug videre i teksten
 • varierede opgaver, som lægger vægt på det centrale i stoffet, fremmer gode læsestrategier og resulterer i specifik skrivning.

Tekster på internettet er også multimodale tekster. De kræver, at eleven

 • kan skabe sammenhæng mellem endnu flere kilder til viden, da teksterne på internettet også kan indeholde lyd, film og animation
 • kan fastholde sit læseformål, når han eller hun navigerer rundt i en hypertekst
 • kan forholde sig kritisk til kilden.

 

Denne side indgår i publikationen "Læsning i fagene" © Undervisningsministeriet 2011