Undervisningsministeriet

Læsning i fagene

Bog med ord: Før læsning

Før læsning

Det er lettere for eleverne at forstå en tekst og lære noget af tekstens fremstilling, hvis de først har gjort sig klar til at læse. Det kan de gøre ved at

  • overblikslæse
  • aktivere deres baggrundsviden
  • overveje tekstens opbygning og forfatterens formål med at skrive teksten
  • fastsætte et læseformål
  • afklare nye ord.

I dette kapitel præsenteres forskellige forståelsesstrategier, som eleverne kan anvende, før de skal i gang med at læse en tekst.

Denne side indgår i publikationen "Læsning i fagene" © Undervisningsministeriet 2011