Undervisningsministeriet

Læsning i fagene

Sådan gør vi eleverne til gode læsere i alle fag

Læsning er grundlaget for læring i alle fag, og de seneste ti års massive indsats for at styrke læseindsatsen i indskolingen har givet positive resultater: De yngste elever er blevet et helt klassetrin bedre til at læse end før og knækker læsekoden langt tidligere.

Illustration af citationstegn

Men elevernes læsning skal være i fokus på alle klassetrin i grundskolen, og det er ikke nok, at eleverne knækker læsekoden. Eleverne skal være sikre læsere i alle fag, for gennem teksterne lærer eleverne fagets sprog at kende, og de får erfaring med måden, som de enkelte fag formidler viden på.

Undervisning i faglig læsning styrker elevernes faglige viden og indsigt, og her er faglæreren omdrejningspunktet. Faglæreren kender fagets indhold i dybden, og faglæreren kender de centrale problemstillinger, faget beskæftiger sig med. Derfor har faglæreren en nøglerolle, når det handler om at klæde eleverne på til at læse og forstå fagtekster.

Faglæreren skal hjælpe eleverne med at blive selvstændige læsere af fagets tekster. En selvstændig læser er en læser, der bevidst vælger sin fremgangsmåde og styrer og regulerer læsningen efter sit læseformål. Det støtter også eleven i bevidst at vælge en strategisk fremgangsmåde næste gang, der skal læses en tilsvarende tekst.

Denne publikation er ment som en øjenåbner for den enkelte faglærer og fagteamet på mellemtrinnet og i overbygningen i folkeskolen. Anbefalingerne, der bygger på forskningsmæssig viden om læsning, skal give faglæreren ideer til og konkrete eksempler på, hvordan man som faglærer kan arbejde med læsning i sit fag. Inspiration til, hvordan man som faglærer kan aktivere elevens eksisterende viden om emnet, inden læsningen begyndes. Inspiration til, hvordan man hjælper eleven med at gå til teksten på den bedste måde. Og metoder til, hvordan eleven kan bruge sin viden aktivt efter læsningen.

Vi håber, at rigtig mange faglærere og team vil få glæde af inspirationsmaterialet, som adskillige skoler har bidraget til. En særlig tak til lærere og elever på Ørum skole, Auning skole, Rosmus skole og Skolen på la Cours Vej.

 

Martin Isenbecker
Afdelingschef
Maj 2011

Denne side indgår i publikationen "Læsning i fagene" © Undervisningsministeriet 2011