Undervisningsministeriet

Læsning i fagene

Bog med bogstaver: Efter læsning

Efter læsning

Når eleverne læser for at tilegne sig viden, så skal de knytte ny viden til den viden, de har i forvejen. De skal udbygge og reorganisere deres viden. Det kræver en aktiv bearbejdning af stoffet. Derfor vil det ofte være nødvendigt, at eleverne bearbejder teksternes informationer yderligere, efter at de har læst. Det kan de for eksempel gøre ved at

  • udforme en grafisk figur af teksten
  • skrive en ny tekst
  • evaluere deres fremgangsmåde og udbytte af læsningen.

I dette kapitel præsenteres forskellige forståelsesstrategier, som eleverne kan anvende, efter at de har læst en tekst.

Denne side indgår i publikationen "Læsning i fagene" © Undervisningsministeriet 2011