Undervisningsministeriet

Læsning i fagene

Kolofon

Titel: Læsning i fagene
Undertitel: – i folkeskolen
Noter: Publikationen findes kun i elektronisk udgave
Udgiver: Undervisningsministeriet
Institution: Undervisningsministeriet
Copyright: Undervisningsministeriet
Forfatter: Lillian Byrialsen, læsekonsulent, Norddjurs Kommune
Redaktion, korrektur og produktion: Helene Hoff og Lissy Nørgaard, Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, Lone Hedegaard Hansen og Werner Hedegaard, Undervisningsministeriet, Kommunikationssekretariatet
Andre bidragydere: Phoenix Design Aid A/S (grafisk tilrettelægning, forside, web), Tommy Petersen, Dynamic Productions (filmproduktion og stills), Uddannelsesstyrelsens fagkonsulenter for folkeskolen, Lone Wulff, tosprogskonsulent, UCC og Nationalt Videncenter for Læsning (faglig ekspertise), Ørum Skole og Auning Skole (lokaler og aktører ved filmoptagelser)
Emneord: folkeskolen, faglig læsning, folkeskolens fag, læsning, undervisningsmateriale
Resumé: Publikationen handler om læsning i folkeskolens fag – faglig læsning – og indeholder inspiration og gode eksempler fra praksis, som viser, hvordan lærerne kan arbejde med læsning i alle folkeskolens fag. Publikationen indeholder en række filmsekvenser. Publikationens indhold er især rettet mod undervisning i folkeskolens mellemtrin og overbygning. Publikationen kan bruges dels af den enkelte lærer i forberedelse af undervisningen, dels i forbindelse med pædagogiske arrangementer for grupper af lærere
Sprog: Dansk
URL: www.uvm.dk/fagliglaesning
Den elektronisk udgaves ISBN: 978-87-603-2915-9
Pris for den elektroniske udgave: 0 DKK
Bestillingsnummer: Publikationen findes kun i elektronisk format
Version: 1.0
Versionsdato: 2011-05-19
Publikationsstandard nummer: 2,0
Formater: html, pdf, jpg, Word dokument, flashbillede og flashvideo


Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til Kommunikationssekretariatet i Undervisningsministeriet, telefon 33 92 52 23 eller e-mail: pub@uvm.dk

Undervisningsministeriet vil gerne takke følgende for deres bidrag til og deltagelse i udarbejdelse af publikationen:

  • Elisabeth Arnbak, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet
  • Lærere: Mikkel Bjerregaard, Jørgen Anton Damsgaard-Larsen, Ida Christensen, Mette Søndergaard, Martin Holm, Bodil Noer Kondrup
  • Elever på Ørum skole, Auning skole, Rosmus skole og Skolen på la Cours Vej
Denne side indgår i publikationen "Læsning i fagene" © Undervisningsministeriet 2011