Undervisningsministeriet

Læsning i fagene

Bog med ord: Under læsningen

Under læsning

En god læser gør sig mange overvejelser undervejs i læsningen. Man kan sige, at læseren i sine tanker reagerer på det, som teksten fortæller, og er bevidst om dette. Læreren kan hjælpe eleverne med at blive opmærksomme på deres egen tænkning undervejs i læsningen ved at lære dem

  • at stille spørgsmål til teksten, som de selv skal besvare
  • at fastholde vigtige informationer ved at understrege i teksten og tage forskellige typer af notater
  • at blive opmærksomme på deres forståelse og styre og regulere deres læsning.

I dette kapitel præsenteres forskellige forståelsesstrategier, som eleverne kan anvende, mens de læser.

Denne side indgår i publikationen "Læsning i fagene" © Undervisningsministeriet 2011