Undervisningsministeriet

Læsning i fagene

Bog med ord: Baggrund

Baggrund

Der er stor forskel på det mundtlige hverdagssprog, som eleverne anvender i hverdagens kommunikation med andre mennesker, og det skriftsprog, de møder, når de læser fagtekster.

I dette kapitel kan du læse nærmere om de komponenter, der spiller en afgørende rolle for, om eleverne kan forstå det, de læser. Du kan læse en kort beskrivelse af de udfordringer, som læseren møder i fagteksterne.

Du kan downloade en huskeliste til din forberedelse af undervisningen. Du kan også downloade en model for samarbejdet med læsevejlederen, så I kan drøfte, hvordan I vil fordele opgaverne i forbindelse med elevernes læsearbejde i faget.

Hvis du vil læse mere om faglig læsning, kan du finde inspiration i litteraturlisten.

Denne side indgår i publikationen "Læsning i fagene" © Undervisningsministeriet 2011