Undervisningsministeriet

Læsning i fagene

Bog med ord: Kompetente læsere

Kompetente læsere

Elevernes faglige læsning bør være i fokus i hele grundskoleforløbet. Det kræver nemlig tid at udvikle sig til en målrettet og strategisk læser, der læser fagtekster på en faglig måde. Fagenes tekster bliver op gennem skoleforløbet mere omfangsrige og behandler mere og mere komplekse og abstrakte emner og problemstillinger. Det er derfor en fortsat udfordring for eleverne at læse sig til viden.

Lærercitat: "... at forstå matematik med ord, det bliver sværere og sværere, jo længere de kommer op i skoleforløbet. Matematik er en helt speciel genre."

I dette kapitel kan du læse om, hvad det vil sige at være en kompetent læser, og hvorfor faglæreren er en nøgleperson, når eleverne skal udvikle deres faglige læsning. Du får en introduktion til, hvad forståelsesstrategier er for noget, og hvordan læreren kan undervise i dem.

Denne side indgår i publikationen "Læsning i fagene" © Undervisningsministeriet 2011