Undervisningsministeriet

Læsning i fagene

Faglæreren er omdrejningspunktet i elevernes faglige læse-/læreprocesser

Faglæreren er en nøgleperson i udviklingen af elevernes faglige læsefærdigheder, fordi:

  • Faglæreren er inde i fagets sprog og dets kernestof.
  • Faglæreren kan hjælpe eleverne med at fastsætte et fagligt relevant læseformål.
  • Faglæreren kan hjælpe eleverne med at skabe sammenhæng mellem deres baggrundsviden og den måde, faget beskæftiger sig med et emne på.
  • Faglæreren er i stand til at tydeliggøre for eleverne, hvilke ord og begreber der er centrale i den faglige fremstilling, og hvordan de skal forstås i den konkrete faglige sammenhæng.
  • Faglæreren kan vurdere, hvad der er relevant at hæfte sig ved i de tekster, eleverne arbejder med.
  • Faglæreren ved, hvilke spørgsmål der er relevante at stille, og hvilke svar der er relevante at få.

Illustration af sol

Eleverne udvikler deres færdigheder i at læse fagets tekster på en faglig måde med hjælp fra deres lærer. Dansklæreren kan ikke lære eleverne at læse fysikteksterne eller tekster i andre fag, hun ikke underviser i. Hun kan (sandsynligvis) ikke hjælpe eleverne med at afgøre, hvad der vil være et godt læseformål, hvilke spørgsmål der er centrale at stille, hvordan ord og begreber skal forstås osv.

Hvis eleverne skal arbejde med emnet SOL i forskellige fag, så vil hver faglærer fokusere på forskellige aspekter af og problemstillinger i forbindelse med emnet solen. De vil vælge forskellige tekster. De vil have forskellige formål med at læse tekster om solen. De vil interessere sig for forskellige spørgsmål og svar under læsning.

Eleverne har mange hverdagserfaringer med SOLEN. De ved, at solen giver varme og lys på jorden. De nyder den om sommeren ved stranden. De ved, den står op om morgenen i øst og går ned om aftenen i vest. Men i forskellige faglige sammenhænge er det ganske andre informationer og observationsmåder, der er relevante.

Historie

Eleverne skal lægge mærke til solens betydning for menneskers levevis på forskellige tidspunkter i historien. Solen har i mange tusind år spillet en stor rolle i religion og i liv i de fleste kulturer. Både i Ægypten og Sydamerika blev solen dyrket. Eleverne vil muligvis arbejde med inkaerne.

Natur/teknik

Til daglig siger vi, at solen står op om morgenen, og at den går ned om aftenen, men det er faktisk ikke rigtigt! Jorden drejer rundt om sig selv. En omdrejning tager et døgn. Jorden drejer ikke kun rundt om sig selv, den kredser også rundt om solen. Eleverne skal måske arbejde med årstider. I Danmark har vi fire årstider: forår, sommer, efterår og vinter.

Matematik

Eleverne kan arbejde med forskellige målinger. De kan udarbejde modeller af solsystemet i målestoksforhold, både størrelse, afstand, rumfang og overflade. De kan arbejde med fart, både rotation og elipsebaner. De kan arbejde med måling af solhøjder med jacobsstav og sekstant, oldtidens beregninger af jordens omkreds, kalendere og anden tidsmåling.

Dansk

Eleverne skal lægge mærke til sproget. De skal finde ord, der skinner, og ord, der giver en lys, glad og let stemning til en tekst. Eleverne skal gå på jagt efter metaforer i teksten. De skal for eksempel se på malerier af skagensmalerne og drage paralleller mellem billedsprog i en tekst og maleriets virkemidler.

Engelsk

Eleverne skal tilegne sig det relevante ordforråd på engelsk, for eksempel hot, happy, holiday, shine, set, rise … De skal læse tekster, der foregår på A Sunny Day og skrive Sun Poems. Eleverne skal læse tekster med fakta om solen, for eksempel "Did you know that ... ?"

Musik

Eleverne skal undersøge og sammenligne forskellige sanges fremstilling af solen. De skal for eksempel synge og læse sangen "I østen stiger solen op". De skal lægge mærke til sammenhængen mellem tekstens beskrivelse af solen og melodiens opadgående og nedadgående karakter.

I hvert fag beskæftiger eleverne sig med emnet solen, men hvert fag har sit særlige fokus, sine problemstillinger, metoder og redskaber, som eleverne skal lære at benytte. Netop derfor er faglæreren omdrejningspunktet for elevernes læse- og læreprocesser.

Denne side indgår i publikationen "Læsning i fagene" © Undervisningsministeriet 2011