Undervisningsministeriet

Læsning i fagene

Forståelsesstrategier

Elevcitat: "Jeg skriver overteksterne ned, så kan jeg bedre huske det."

Når vi skal hjælpe eleverne med at blive kompetente læsere, så handler det i virkeligheden om at hjælpe dem med at blive bevidste om, hvordan de kan håndtere læseopgaven, så de får bedst muligt udbytte af at læse om emnet. Vi skal hjælpe dem med at udvikle bevidsthed om effektive forståelsesstrategier, og vi skal undervise eleverne i at bruge dem, når de arbejder med teksterne.

Forståelsesstrategier er de tiltag, læseren gør, for at forstå og huske indholdet af en tekst så godt som muligt i henhold til læseformålet. Læseren gør for eksempel følgende:

Før læsning

 • sporer sig ind på tekstens emne ved at skimme overskrifter, fotos, grafik m.m.
 • aktiverer sin baggrundsviden
 • overvejer tekstens opbygning og forfatterens formål med at skrive teksten
 • fastsætter et læseformål.

Under læsning

 • følger med i, om han eller hun forstår indholdet godt nok ved for eksempel at stille sig spørgsmål om tekstens indhold og forsøge at svare på dem
 • lærer sig nye ords betydning
 • fastholder det centrale ved at tage forskellige typer af notater.

Efter læsning

 • bearbejder stoffet ved at omformulere det. Måske laver læseren en grafisk oversigt over indholdet, en opsummering, eller måske skriver læseren en ny tekst om emnet
 • evaluerer sin fremgangsmåde og udbyttet af læsningen.

Det er ikke et mål i sig selv, at eleverne lærer de enkelte forståelsesstrategier at kende. Målet er den bevidste læsning af teksten, som en strategi hjælper eleven med at etablere. Det er derfor ikke afgørende, hvilke strategier eleverne bruger. Det er forskelligt fra elev til elev og fra læseopgave til læseopgave, hvilke strategier der hjælper eleven bedst. Det afgørende er, at eleven forholder sig bevidst strategisk til læseopgaven, så eleven får fagligt udbytte af at læse teksten:

 • "Hvordan gør jeg mig bedst klar til at læse denne tekst, så jeg kan fokusere på det vigtigste?"
 • "Hvordan kan jeg sikre mig, at jeg forstår det, jeg læser?"
 • "Hvordan fastholder jeg de vigtigste informationer?"
 • "Hvordan får jeg overblik over dette stof?"
 • "Hvordan kombinerer jeg dette med det, jeg allerede ved om emnet?"

Strategisk bevidsthed

"Jeg stiller spørgsmål og forsøger at svare på dem undervejs, mens jeg læser. På den måde kan jeg kontrollere, at jeg forstår teksten." "Jeg får overblik over emnet ved at tage notater og ordne dem." "Jeg har brug for at forstå, hvad de nye fagord betyder, så jeg selv kan bruge dem, derfor laver jeg en ordbank."

Der findes forskellige redskaber og metoder, som hjælper eleverne med at bruge forståelsesstrategier effektivt. Eleverne kan for eksempel udfylde en læselog, et mindmap eller et ordkendskabskort. De er en slags hjælperedskaber, den strategiske læser benytter efter behov.

Et eksempel på en undervisningssituation i fysik med tilhørende strategisk læsearbejde

Denne side indgår i publikationen "Læsning i fagene" © Undervisningsministeriet 2011