Undervisningsministeriet

Læsning i fagene

Lærerens fremgangsmåde

Lærercitat: "Mette (læsevejlederen) og jeg har ofte vist eleverne, hvordan vi ville gøre det, hvis vi for eksempel skulle opsummere et afsnit. Så har vi prøvet det sammen med eleverne bagefter." "I matematik har de arbejdet med at læse sammen to og to, stoppe op og opsummere. I starten troede de, det handlede om at huske teksten ordret. Der gik lidt tid, inden de forstod, at det var deres forståelse af det, der stod, vi var på udkig efter."

Eleverne udvikler deres faglige læsefærdigheder, efterhånden som de bruger funktionelle strategier i løsningen og oplever, at det fremmer forståelsen og hukommelsen. Det tager tid. Det kræver, at de løser rigtig meget selv, men med en opmærksom og støttende lærer i ryggen.

Eleverne har især gavn af, at læreren introducerer de enkelte strategier for dem og tydeliggør:

  • Hvad det er for en strategi
  • Hvordan eleverne anvender den
  • Hvorfor den er nyttig, og hvornår den er nyttig

Derefter kan læreren og eleverne arbejde med strategien på forskellige måder.

Lærerens fremgangsmåde

Eleverne skal have støtte til at få erfaringer med en strategi

1. Præsenter strategien
Hvad/hvorfor?

Introducer strategien for eleverne. Forklar formålet med at bruge den.

2. Modeller
Hvordan?

Find en tekst, og vis eleverne, hvordan du selv bruger strategien. Fortæl eleverne, hvad du tænker på imens. Forklar, hvorfor du gør det, du gør. Formålet er at gøre din tænkning så synlig for eleverne som muligt.

3. Eleverne skal have mulighed for at øve sig i at bruge strategien sammen med nogen

Du må støtte eleverne i at bruge strategien på en god måde, mens de øver sig. Det kan fint foregå ved makkerarbejde eller gruppearbejde, hvor de støtter hinanden i brugen, og hvor du støtter eleverne efter behov, finder tegn på fremskridt og tegn på usikkerheder, som kræver mere modellering. Drøft med dit team, hvordan I kan koordinere det.

4. Eleverne skal have mulighed for at øve på egen hånd

Eleverne skal arbejde selvstændigt med at anvende strategien i eget læsearbejde. Det giver dem og læreren mulighed for at opdage tegn på fremgang og usikkerheder.

5. Evaluering
internalisering

Drøft med eleverne, hvordan det går med at bruge strategien. Hvad er den særlig god til? Hvor langt er eleverne kommet med at bruge strategien uden at skulle mindes om det?

 

I en 5. klasse viser læreren, hvordan hun fastsætter et læseformål

 

Lærerne i lærerteamet i en klasse kan hjælpe hinanden ved at samarbejde om og koordinere arbejdet med læsning i fagene. Lærerteamet kan arbejde med de samme læsestrategier eller redskaber i en periode, hvor de introduceres for eleverne. Lærerne kan lade et fag introducere en strategi eller et redskab for eleverne, og derefter kan lærerne i de andre fag tage den i brug i klassens læsearbejde. Når dansklæreren for eksempel arbejder med at lære eleverne at tage gode notater, skal de øvrige faglærere kende til dette arbejde, så de kan inddrage det i læseaktiviteterne i deres fag.

Når lærerne i lærerteamet arbejder sammen om at udvikle elevernes læsestrategier, så arbejder de også sammen om at gøre det tydeligt for eleverne, at løsning er bevidst tænkearbejde.

Illustration: Det skal undervisning i faglig læsning tydeliggøre

Denne side indgår i publikationen "Læsning i fagene" © Undervisningsministeriet 2011