Undervisningsministeriet

Læsning i fagene

Den kompetente læser

Elevcitat: "Man læser også nogle gange langsomt, selvom man er en god læser … hvis teksten er svær at forstå."

En god læser er til tider en meget langsom læser. Især hvis han eller hun er i gang med at lære noget nyt ved hjælp af teksten.

Der er lavet mange undersøgelser af gode læseres måde at gå til læsearbejdet på. I disse undersøgelser er læsere blevet bedt om at tænke højt, mens de læser (Pressley, Afflerback 1995). Undersøgelserne har afsløret de overvejelser, gode læsere gør sig, mens de læser. Deres tanker vidner om en meget nuanceret og varieret overvågning og regulering af læsningen.

En god læser har for det første et klart læseformål og fokuserer på at forstå det, som er målet med læsningen rigtig godt. En god læser søger bevidst at

  • få et overblik over tekstens indhold før læsningen ("Hvad handler dette afsnit mon om, hvor står det, jeg har brug for?")
  • overveje, hvad han eller hun ved om emnet i forvejen ("Hvad kender jeg til dette?")
  • overveje tekstens opbygning og forfatterens formål med at skrive teksten ("Hvor finder jeg de oplysninger, som er vigtige for mit læseformål?")
  • følge med i, om han eller hun forstår indholdet under læsning ("Forstår jeg det, jeg har læst indtil nu?")
  • opdage uklarheder og gøre noget for at afklare dem ("Hvordan skal det forstås? Måske betyder det, at ...")
  • opdage og fastholde det centrale i teksten ("Hvor er de vigtige informationer? Jeg må hellere tage notater.")
  • gøre tekstens viden til sin egen viden (Jeg kunne opsummere eller lave en grafisk figur over indholdet.")
  • evaluere udbyttet ("Fik jeg nu fat i sammenhængen og de nødvendige oplysninger?")
Denne side indgår i publikationen "Læsning i fagene" © Undervisningsministeriet 2011