Undervisningsministeriet

Læsning i fagene

Litteratur

Links

Nationalt Videncenter for Læsning www.videnomlaesning.dk
Undervis.dk www.undervis.dk
EMU www.emu.dk

Baggrundslitteratur

Andersen 2008. Matematiske billeder, sprog og læsning. Dafolo
Arnbak 2003. Faglig læsning – fra læseproces til læreproces. Gyldendal.
Beck m.fl. 2010. Faglig læsning for matematiklæreren. Gyldendal
Brudholm 2011. Læseforståelse – hvorfor og hvordan? Ny udgave. Akademisk Forlag
Bråten 2008. Læseforståelse. Klim.
Carlsen 2010. Baglæns og på høje hæle – faglig læsning en forpligtelse i alle fag. Sproglærerforeningen.
Enemark m.fl. (red.) 2006. Lyst til faglig læsning. Biblioteksstyrelsen
Fredheim 2006. At læse for at lære. Gyldendal
Jespersen m.fl. 2010. Faglig læsning i fagene – Teamhåndbog. Akademisk Forlag
Johansson m.fl. 2010. Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken. Hallgren & Fallgren Sverige.
Maagerø m.fl. 2010. De mangfoldige realfagstekstene – om lesing og skriving i matematik og naturfag. Fagbokforlaget Norge.
Maagerø m.fl. 2009. At læse i alle fag. Klim
Mulvad 2009. Sprog i skole. Alinea
Mulvad 2010. Faglig læsning på fremmedsprog. I PS Praktisk Sprog nr. 3

Læremidler

Arnbak 2005. Læsedetektiven 1 – 3. Gyldendal
Fabin m.fl. 2001. Læs på! Dansklærerforeningen
Fabin m.fl. 2003. Læs med! Dansklærerforeningen
Fredheim m.fl. 2010. Læsning i fagene. Gyldendal
Henriksen m.fl. 2011. Faglig læsning på mellemtrinnet – en kopimappe. Dafolo
Schultz 2009. Læs og skriv i genrer (serie). Gyldendal
Therkildsen m.fl. 2011. Styr på Læsning. Gyldendal

Denne side indgår i publikationen "Læsning i fagene" © Undervisningsministeriet 2011