[Billede: Undervisningsministeriets logo]
Skolebestyrelsen Hæfte 1

Hvorfor og hvordan?Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er:

2. Tilsyn
3. Budget
4. Samarbejde i bestyrelsen
5. Kontakt udadtil
6. Undervisningens indhold
7. Ansættelse og afskedigelse
8. Ordensregler

Indhold:

 1. Hvorfor stille op til skolebestyrelsen
 2. Hvordan er skolebestyrelsen sammensat?
 3. Hvilke områder dækker skolebestyrelsen?
 4. Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng?
 5. Hvordan er arbejdsfordelingen mellem skolebestyrelsen og skolens leder?
 6. Hvilke kompetencer har skolebestyrelsen?
 7. Hvilke kompetencer har skolelederen?
 8. Hvilke kompetencer har kommunalbestyrelse og amtsråd?
 9. Hvordan kan et emne behandles i skolebestyrelsen?
 10. Hvordan foregår kontakten udadtil?
 11. Uddrag af folkeskoleloven

KolofonSamlet printudgave (pdf)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

Undervisningsministeriet 1998
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


Siden senest redigeret den 2. februar 1998 

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE