[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]


Hvilke kompetencer har skolelederen?

 

Hver selvstændig skole skal have sin egen leder. Skolens leder skal entydigt fremtræde som den, der har det pædagogiske og administrative ansvar for skolen. Det er skolens leder, der har ansvaret for, at principbeslutninger, skolebestyrelsen har vedtaget, bliver fulgt i praksis. Skolens leder har desuden ansvaret for, at samarbejdsudvalget reelt medinddrages i alle spørgsmål, som hører under samarbejdsudvalgets arbejdsområde.

Skolens leder har pligt til at vejlede og orientere skolebestyrelsen om alle spørgsmål, der har betydning for bestyrelsens arbejde.

Folkeskoleloven tildeler skolens leder et selvstændigt kompetenceområde, som kan udvides, hvis kommunalbestyrelsen ønsker at delegere visse af sine kompetenceområder til skolens leder.

 

[Billede: Paragraftegn]

Skolens leder

 • har den pædagogiske og administrative ledelse af skolen
 • er ansvarlig over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen
 • leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte
 • træffer alle konkrete afgørelser vedrørende skolens elever
 • udarbejder forslag til principper for skolens virksomhed
 • udarbejder forslag til skolens budget
 • udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte
 • er sekretær for skolebestyrelsen
 • er medlem af pædagogisk råd

og har ansvaret for

 • at skolen opfylder folkeskolelovens formål og centrale kundskabs- og færdighedsområder
 • at undervisningen varieres, så den imødekommer den enkelte elevs behov og forudsætninger
 • at kommunalbestyrelsens beslutninger bliver ført ud i livet
 • at der lægges vægt på elevernes udvikling og trivsel
 • at alle ansatte tilbydes gode arbejdsforhold og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • at skolen "placeres" på det kommunale landkort, så skolens virksomhed opleves positivt i nærmiljøet.

 Forsiden | Forrige Kapitel | Næste kapitel