[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]


Hvordan kan et emne behandles i skolebestyrelsen?

 

Når skolebestyrelsen har vedtaget at drøfte et konkret emne, kan følgende fremgangsmåde benyttes:

1. behandling

Brainstorm i skolebestyrelsen, pædagogisk råd og evt. elevrådet.

 

2. behandling

Skolelederen - eller et medlem af skolebestyrelsen - udformer første udkast til principper og præsenterer det i skolebestyrelsen og i pædagogisk råd. Debat og ændringsforslag.

 

3. behandling

Endeligt forslag vedtages i skolebestyrelsen og præsenteres i pædagogisk råd.

 

På efterfølgende møder i skolebestyrelse og pædagogisk råd orienterer skolelederen om, hvordan principperne vil blive omsat til handling. Eventuelt kan principperne vedlægges et bilag som indeholder retningslinier for, hvordan principperne føres ud i virkeligheden.

 

Tavshedspligt i personsager

Som skolebestyrelsesmedlem får man undertiden indsigt i personlige forhold, som vedrører enkelte børn, forældre og ansatte. I den forbindelse er det vigtigt at huske, dels at de konkrete beslutninger i forbindelse med sådanne sager er lederens kompetence, og at der derfor udelukkende er tale om indsigt, dels at bestyrelsen har tavshedspligt.

Skolebestyrelsens kompetence udøves på skolebestyrelsens møder og ingen andre steder, og møderne holdes for lukkede døre. Det betyder, at det enkelte medlem af bestyrelsen ikke må referere, hvad andre medlemmer har sagt på mødet eller viderebringe oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, fx personsager. Lukkede døre betyder også, at der ikke må være andre til stede på skolebestyrelsens møder end de personer, der fremgår af folkeskoleloven.

Der er dog mulighed for på møderne at invitere gæster, hvis arbejde eller meninger er relevante for at belyse en konkret sag, ligesom forskellige emner eller områder kan forberedes af enkelte bestyrelsesmedlemmer eller udvalg under skolebestyrelsen.

Elevrepræsentanterne deltager ikke, når personsager bliver behandlet i bestyrelsen.

 

[Billede: Dame]Forsiden | Forrige Kapitel | Næste kapitel