[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]


Hvilke område dækker skolebestyrelsen

 

Bestyrelsen arbejder inden for de mål og rammer, lovgivningen og kommunalbestyrelsen har fastsat.

Skolebestyrelsens arbejde dækker hele skolens virksomhed. I yderste konsekvens betyder det alt, der vedrører

  • børnehaveklasse
  • 1.-10. klassetrin
  • specialundervisning
  • fritidsundervisning
  • skolefritidsordning (SFO)
  • voksnes deltagelse i undervisningen
  • folkeskolens samarbejde med lokalsamfundet (kulturcenteraktiviteter).

Alle disse tilbud findes dog ikke på alle landets skoler, og skolebestyrelsens arbejde drejer sig naturligvis kun om de områder, der findes på deres egen skole.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at de principper/grundtanker, der drøftes i skolebestyrelsen, skal dække alle de tilbud, der findes på den enkelte skole. Beslutningerne bør med andre ord fremstå som en sammenhæng, hvor der tages udgangspunkt i skolens målsætning. Fx er det mest hensigtsmæssigt, at det samme menneske- og børnesyn kommer til udtryk både i SFO, i skolens undervisning og i skolens øvrige aktiviteter.

 Forsiden | Forrige Kapitel | Næste kapitel