[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]


Hvorfor stille op til skolebestyrelsen?

 

Som medlem af skolebestyrelsen kommer man tæt på skolens hverdag og opnår indsigt i - og indflydelse på - hvordan hele skolens virke og dagligdag hænger sammen. Inden for de givne rammer er der gennem årene blevet et stadigt større råderum og dermed øget mulighed for medindflydelse både for de "menige" forældre og for de forældrevalgte medlemmer af en skolebestyrelse.

I lighed med andre tillidsposter stiller man op for at få indflydelse på det, man finder betydningsfuldt. Det gælder både de nære forhold, som ønsket om at følge aktivt med i sine børns liv, og ønsket om at få indflydelse på den lokale skole i al almindelighed.

Som forælder i en skolebestyrelse er det ikke en forudsætning at have stor faglig indsigt i skoleforhold. Forældrene er lægfolk, der giver deres mening til kende som forældre til børn på skolen. I begyndelsen kan det måske være svært at overskue, hvordan det daglige arbejde er organiseret for skolens mange brugere, og få øje på betydningen for den enkelte elev. Men efterhånden får man mere indsigt, og arbejdet bliver både sjovt og spændende, når man oplever en reel indflydelse på skolens udvikling.

Som lægmand har man oven i købet den fordel, at man ser på skolen med friske øjne og ikke er bundet af gamle, fastgroede traditioner. Skolens leder og medarbejdere har måske arbejdet på samme skole i en længere årrække og fundet et mønster, de trives med. De er ikke automatisk indstillet på selv at tage initiativ til forandringer. Her ligger en stor opgave for skolebestyrelsen. Hvad trænger til at blive justeret, ændret eller forbedret? Måske i takt med nye pædagogiske ideer, udviklingen i lokalsamfundet o.lign.

Med deres forskellige baggrunde og erfaringer har forældrene mulighed for at sætte skolen i et nyt perspektiv.
Forsiden | Indledning | Næste kapitel