Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

Undervisning i demokrati

- Inspirationshæfte til grundskoler og ungdomsuddannelser
Den trykte publikations forside

Resumé

Publikationen giver lærere og ledere i grundskoler og ungdomsuddannelser inspiration til arbejdet med demokrati i undervisningen. Publikationen indeholder interview med eksperter, skolefolk og undervisningsministeren. Interviewene har fokus på medborgerskab, skolen som lokalt demokrati samt et godt undervisningsmiljø. Der er et katalog med eksempler fra grundskoler, erhvervsrettede og gymnasiale ungdomsuddannelser, hvor skolerne på forskellig vis gør en særlig indsats for at bevidstgøre eleverne om demokrati og demokratiske værdier. Materialet kan anvendes i en målrettet indsats på skoler med mange tosprogede elever. Eksempelkataloget indeholder eksempler om den inkluderende skole fra skoler med mange tosprogede elever. På hvert skoleområde er der tillige et indlæg om demokrati set i et integrationsperspektiv

 


Indhold:

Forord

Indledning

Demokrati

Demokrati og de grundlæggende demokratiske værdier
Aktivt medborgerskab
Demokrati i skolen
Skolen som lokalt demokrati
Et godt undervisningsmiljø og den inkluderende skole
Ekstremisme og demokratiet

Eksempelkatalog

Grundskolen
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser
Gymnasiale ungdomsuddannelser

Arbejdsgruppe mv.

Litteraturliste og materialer til inspiration


Komplet indholdsfortegnelse
Kolofon
Hele publikationen samlet i en fil (21 kB)
Hele publikationen i PDF-format (2,8 MB)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 3392 5000

© Undervisningsministeriet 2006
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

grøn streg

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
Næste kapitel
Til sidens top