Forrige kapitel Til forsiden Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logoIndledning

Denne publikation har to formål. Den skal først og fremmest give inspiration til, hvordan lærere og ledelse i grundskoler og ungdomsuddannelser kan arbejde med at bevidstgøre eleverne om demokrati og demokratiske værdier. Derudover giver publikationen nogle bud på, hvordan man håndterer ekstremisme på skoler og uddannelsesinstitutioner.

Publikationen kan bruges i undervisningen af alle elever, men den giver også mulighed for en mere målrettet indsats på skoler med mange tosprogede elever, hvor flere kulturer mødes.

Eksempelkataloget indeholder eksempler fra skoler, der sætter fokus på demokrati og demokratiske værdier, ud over hvad der forventes i den almene undervisning, blandt andet ifølge fagbeskrivelserne for samfundsfagsundervisning.

Undervisningsministeriet har i arbejdet med publikationen fået løbende sparring fra en arbejdsgruppe, bestående af skoleledere fra grundskoler, erhvervsskoler og gymnasier, Dansk Center for Undervisningsmiljø og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i seks temaer, der er væsentlige at få uddybet i forbindelse med undervisning i demokratiske værdier.

Temaerne er:

  • Demokratiet og de grundlæggende demokratiske værdier
  • Aktivt medborgerskab
  • Demokrati i skolen
  • Skolen som lokalt demokrati
  • Et godt undervisningsmiljø og den inkluderende skole
  • Ekstremisme og demokratiet.

Den første del af publikationen, som er tænkt som en fælles del for både grundskoler og ungdomsuddannelser, består af en række uddybende tekster om hvert af disse temaer. Og hver tekst eller hvert tema bliver understøttet af interview med enten eksperter, skolefolk eller undervisningsministeren. I forbindelse med de forskellige temaer er der henvisninger til, hvor man kan læse mere om de enkelte emner.

Den anden del af publikationen indeholder en række konkrete eksempler på, hvordan skoler og uddannelsesinstitutioner har arbejdet med demokrati i undervisningen.

Eksempelkataloget er delt op i kapitler om grundskolen, de gymnasiale ungdomsuddannelser og de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Hver eksempelsamling afrundes med et indlæg om arbejdet med demokrati, set i et integrationsperspektiv. Indlæggene er skrevet af to ledere af folkeskoler, en tidligere gymnasierektor og en direktør for en handelsskole.

Kataloget er ikke en udtømmende liste over demokratiprojekter på skoler og uddannelsesinstitutioner.

 

groslash;n streg Denne side indgår i publikationen " Undervisning i demokrati - inspiration til grundskoler og ungdomsuddannelser "
© Undervisningsministeriet 2006

Forrige kapitel Til forsiden Næste kapitel
Til sidens top