Til forsiden Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

IndholdsfortegnelseForord

Indledning

Demokrati

Demokrati og de grundlæggende demokratiske værdier
Demokrati er mere end love, pligter og rettigheder. Det er også et udtryk for en grundlæggende livsindstilling, der kræver respekt for andre menneskers holdninger.
Demokratibegrebet skal følge med tiden

Aktivt medborgerskab
De skal lære at engagere sig, og skolen skal klæde de unge på til at deltage aktivt.
Vi skal lære hinanden at kende

Demokrati i skolen
Skolerne har et medansvar for, at børn og unge i grundskolen og ungdomsuddannelserne lærer demokratiet at kende.
Vi skal bekæmpe demokratiblindheden

Skolen som lokalt demokrati
Forudsætningen for at få demokratiet ind i klasseværelset er, at der er et godt fællesskab i klassen.
Gode klasser skaber gode demokratier

Et godt undervisningsmiljø og den inkluderende skole
En skole med plads til alle og et godt undervisningsmiljø er derfor allerførste skridt hen imod en skole med en demokratisk praksis.
Godt undervisningsmiljø og demokrati følges ad
Det er ikke dem og os

Ekstremisme og demokratiet
Det er skoleledelsens opgave at forebygge ekstremistiske tendenser, holde øje med, om de forekommer, og, hvis de forekommer, at sætte gang i et beredskab.
Konsekvens er vejen frem

Eksempelkatalog

Grundskolen
Skolens hverdag skal være præget af en grundlæggende demokratisk tankegang. Det fremgår af formålsbestemmelserne for både folkeskolen og de frie grundskoler.
Eksempler
Demokrati og integration i skolen

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser
Derudover kommer det demokratiske element i erhvervsuddannelserne ikke mindst til udtryk i elevernes mulighed for indflydelse på undervisningen og skolens hverdag.
Eksempler
Værdibaseret ledelse

Gymnasiale ungdomsuddannelser
Derfor indgår både den faglige undervisning, øvrige aktiviteter og skolens sociale liv i demokratiprojektet i de gymnasiale uddannelser.
Eksempler
Demokrati – en proces hen imod integration i uddannelsessystemet

Arbejdsgruppe mv.

Litteraturliste og materialer til inspiration

 

groslash;n streg Denne side indgår i publikationen "Undervisning i demokrati - Inspirationshæfte til grundskoler og ungdomsuddannelser" som komplet indholdsfortegnelse
© Undervisningsministeriet 2006

Til forsiden Næste kapitel
Til sidens top