Til forsiden
Krone
Undervisningsministeriets logo

Kolofon


Titel: Undervisning i demokrati
Undertitel: Inspirationshæfte til grundskoler og ungdomsuddannelser
Noter: Publikationen indgår i Undervisningsministeriets temahæfteserie som nr. 7 - 2006
Udgiver: Undervisningsministeriet, Afdelingen for grundskole og folkeoplysning
Institution: Undervisningsministeriet
Copyright: Undervisningsministeriet
Forfattere: Undervisningsministeriet
Artikelredaktion: Undervisningsministeriet, Kommunikationsenheden og Kontor for fagenes mål og indhold
Serieredaktion og produktion: Werner Hedegaard
Andre bidragydere: Ole Schwander (Grafisk tilrettelægning, Omslag), Thorkild Jensen, Ole Schwander, PhotoAlto, BananaStock samt Leif Frederiksen (Fotos), Schultz Grafisk (Tryk), Pohl Data (Web)
Emneord: grundskole, ungdomsuddannelser, demokrati, demokratiske værdier, integration, den inkluderende skole
Resumé: Publikationen giver lærere og ledere i grundskoler og ungdomsuddannelser inspiration til arbejdet med demokrati i undervisningen. Publikationen indeholder interview med eksperter, skolefolk og undervisningsministeren. Interviewene har fokus på medborgerskab, skolen som lokalt demokrati samt et godt undervisningsmiljø. Der er et katalog med eksempler fra grundskoler, erhvervsrettede og gymnasiale ungdomsuddannelser, hvor skolerne på forskellig vis gør en særlig indsats for at bevidstgøre eleverne om demokrati og demokratiske værdier. Materialet kan anvendes i en målrettet indsats på skoler med mange tosprogede elever. Eksempelkataloget indeholder eksempler om den inkluderende skole fra skoler med mange tosprogede elever. På hvert skoleområde er der tillige et indlæg om demokrati set i et integrationsperspektiv

Sprog: Dansk
URL: pub.uvm.dk/2006/demokrati
Den elektroniske udgaves ISBN: 87-603-4972-7
Den elektroniske udgaves ISSN: -
Den trykte udgaves ISBN: 87-603-4970-0
Den trykte udgaves ISSN: -
Pris for den elektroniske udgave: 0 DKK
Version: 1.0
Versionsdato: 2006-09-04
Publikationsstandard nummer: 2.0
Formater: pdf, html, jpg, css
Inventarliste: index.html, indhold.html, kap00.html, kap01.html, kap02.html, kap03.html, kap04.html, kap05.html, kap06.html,kap07.html,kap08.html,kap09.html,kap10.html, kap11.html, kap12.html, kap13.html, kolofon.html, hel.html, baggr.gif,green.gif, krone.gif, pilh.gif, pilo.gif, pilv.gif, publikation.css stdlogo.gif, tom.gif, figur1.JPG, figur2.JPG, figur3.JPG, figur4.JPG, figur5.JPG, figur6.JPG, figur7.JPG, figur8.JPG, figur9.JPG, figur10.JPG, figur11.JPG, figur12.JPG, figur13.JPG, figur14.JPG, figur15.JPG, figur16.JPG, figur17.JPG, figur18.JPG, figur19.JPG, figur20.JPG, figur21.JPG, figur22.JPG, figur23.JPG, figur24.JPG, underskrift.JPG, forside.jpg
Publiceringsstandard nr.: 2.0

Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til Publikationsenheden i Undervisningsministeriet, tlf. 3392 5223 eller e-mail: pub@uvm.dk

groslash;n streg Denne side indgår i publikationen " Undervisning i demokrati" som Kolofon
© Undervisningsministeriet 2006

Til forsiden
Til sidens top