Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Vejledning om PPR – pædagogisk- psykologisk rådgivning

[Billede: Publikationens forside.] Det kræver dialog mellem brugere og beslutningstagere og en bevidst og langsigtet planlægning af virksomheden at opnå den nødvendige kvalitet i den pædagogisk-psykologiske rådgivning.

Denne vejledning er et værktøj til dette arbejde, samtidig med at den påpeger de opgaver, der skal løses for at sikre børn, unge og deres forældre de samme rettigheder, uanset hvor i landet de bor. Der er mange måder at løse denne opgave på, afhængigt af de valg der træffes i kommunerne om PPR's organisation, opgavefelt, samarbejdsstruktur, personale og ikke mindst udviklingsretning.

Vejledningen giver ud over de lovpligtige opgaver en række bud på valgmulighederne inden for de forskellige områder.Vejledningen er et resultat af PPR-projektet, som Undervisningsministeriet igangsatte i 1994 for at få udredt, om vi overalt i landet havde fået udviklet en pædagogisk-psykologisk rådgivning, der kunne imødekomme de ændrede behov for rådgivning, som samfundsudviklingen havde medført og samtidig kunne tilvejebringe forslag og inspiration til den fortsatte udvikling af PPR. I 1997 resulterede projektet i 'Afsluttende rapport og handlingsplan', der beskrev PPR's funktion, kvalitetskriterier for PPR og handleforslag til den fortsatte udviklingsproces.

'Vejledning om PPR – pædagogisk-psykologisk rådgivning' er et af de centrale handleforslag, der nu er blevet til virkelighed.

Indhold:

Forord

1. Indledning
2. Lokalt arbejde med udvikling af PPR
3. Børns udviklingsvilkår, nybrud og PPRs virke
4. PPRs lovgivningsmæssige opgaver
5. PPR-arbejdsopgaver i forhold til lovgivning på børn- og unge området
6. Rekvirenter og brugere
7. Personale, arbejdsformer og ledelse
8. PPR-organisationsmodeller
9. Fortegnelse over videnscentre, konsulentordninger, brugerforeninger m.v.

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat) (2,5 MB)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2000
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
 Næste kapitel
Til sidens top