Forrige kapitel Forsiden  
[ Undervisningsministeriets logo ]

9. Fortegnelse over videnscentre, konsulentordninger, brugerforeninger m.v.

– med specialviden om børn og unge med særlige behov

Center for Små Handicapgrupper
Bredgade 25, Sct. Annæ Passage, Opg. F
1260 København K
Tlf. 33 9140 20
Fax 33 9140 19
E-post: csh@csh.dk
Web: csh.dk

Dansk Videnscenter for Stammen
Hans Knudsens Plads 1, opg. 4, parterre
DK-2100 København Ø.
Tel.: +45 3910 1717
Fax.: +45 3910 1718
E-mail: per@davs.dk
Web: www.davs.dk

Dansk Videnscenter om Ordblindhed
Kongevejen 256 A.st.
2830 Virum
Tlf. 35 32 91 30
Fax 35 32 86 35
E-post: dvo@cphling.dk

Handicapidrættens Videnscenter
Havnevej 7
4000 Roskilde
Tlf. 46 34 00 00
Fax 46 34 00 11
E-post: handivid@inet.uni2.dk

Videnscenter og center for Autisme
Skodsborgvej 1, 3. sal
2830 Virum
Tlf.4585 1213
Fax 45 85 93 13
E-post: videnscenter@vip.cybercity.dk
Web: autisme.dk

Videnscenter for Bevægelseshandicap
Egebæksvej 26
8270 Højbjerg
Tlf. 86 27 05 22
Fax 86 27 05 36
E-post: scaarhus.vb.vfb@aaa.dk
Web: aaa.dk/vidensc/vfb.html

Videnscenter for Døvblevne, Døve og Hørehæmmede
Kongevejen 252
2830 Virum
Tlf. 45 83 38 00
Fax 45 83 33 59
Skrivetelefon 45 83 32 58
E-post: vcddh@dk-online.dk
Web: vcddh.dk

Videnscenteret for Døvblindblevne
Generatorvej 2A
2730 Herlev
Tlf. 44 85 60 03
Fax 44 85 60 99
E-post: dbcent@inet.uni2.dk
Døvblindetlf.: 44 85 60 03
Web: dbcent.dk

Videnscenter for Døvblindfødte
Langagervej 4
9220 Ålborg Øst
Tlf. 98 15 53 13
Fax 98 15 53 23
E-post: vcdbf@hum.auc.dk
Skrivetelefon: 98 15 34 77
Web: hum.auc.dk/vcdbf

Videnscenter for Hjerneskade
Sanatorievej 26
7140 Stouby
Tlf. 75 89 78 77
Fax 75 89 78 79
E-post: videnhj@post3.tele.dk
Web: videnscenter-for-hjerneskade.dk

Videnscenter for Synshandicap
Rymarksvej 1
2900 HellerupTlf. 39 40 31 00
Fax 39 61 94 14
E-post: visinfo@visinfo.dk
Web: visinfo.dk

Videnscenter om Børn og Unge med Multihandicap uden verbalt sprog
Kongevejen 256 B
2830 Virum
Tlf. 45 95 00 45
Fax 45 95 00 46
E-post: vidcknow@inet.uni2.dk

Videnscenter om Epilepsi
Kolonivej 7
4293 Dianalund
Tlf. 58 26 42 00 / lok. 4119
Fax 58 26 52 05
E-post: videnscenter@epilepsi.dk
Web: epilepsi.dk

RCT
Rehabiliteringscentret for torturofre
Borgergade 13
P.O. Box 2107
1014 Kbh. K
Tlf. 33 76 06 00
Fax 33 76 05 10
E-post: rct@rct.dk
Web: rct.dk

UC2
Udviklingscentret for Undervisning af tosprogede børn og unge
Postboks 17
Ishøj Store Torv 20, 5.th
2635 Ishøj
Tlf. 43 73 55 59
Fax 43 73 01 31
E-post: uc2@image.dk
Web: uc2.dk

Amternes specialkonsulentordning for døve og svært tunghøre
Danasvej 7, 3.sal
1910 Frederiksberg C
Tlf. 33 24 46 66
Skrivetelefon 33 24 60 47

Amternes specialkonsulentordning for bevægelseshandicap
Amtssygehuset i Fakse
4640 Fakse
Tlf. 56 71 50 75
Fax 56 71 59 92

Amternes specialkonsulentordning for blinde
Thoravej 35
2400 København NV
Tlf. 38 14 88 44
Fax 38 14 88 00

Amternes specialkonsulentordning for hørehæmmede og døvblevne
Hauser Plads 20, 1. sal
1127 København K
Tlf. 33 32 34 25
Fax 33 33 04 25

Amternes Specialkonsulentordning for udviklingshæmmede
Sønderlandsgade 2, 1.th.
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 71 45
Fax 97 40 45 53

Børnerådet
Holmens Kanal 22
1060 Kbh. K
Tlf. 33 92 45 00
Fax 33 92 46 99
E-post: brd@sm.dk
Web: boerneraadet.dk

Børnesagens Fællesråd
Vesterbrogade 24, 2th.1620 København V
Tlf. 33 22 17 33
Fax 31 22 17 50
Center for Ligebehandling af Handicappede
Bredgade 25, Opg. F
1260 København K
Tlf. 33 11 10 44
Fax 33 11 10 82
E-post: clh@clh.dk
Skrivetelefon 33 11 10 82
Web: clh.dk

Dansk Handicap Forbund
Hans Knudsens Plads 1A, 1
2100 København Ø
Tlf. 39 29 35 55
Fax 39 29 39 48

Dansk Handicap Idræts-Forbund
Idrættens Hus Brøndby Stadion 20
2650 Brøndby
Tlf. 43 26 26 26
Fax 43 26 24 70
E-post: dch@pip.dknet.dk
Web: dch.dk

De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI)
Kløverprisvej 10B
2650 Hvidovre
Tlf. 36 75 17 77
Fax 36 75 14 03
E-post: dbl@dsi.dk
Web: dsi.dk

Invalideorganisationernes Brugerservice
Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
Tlf. 36 75 17 93
Fax 36 75 14 03
E-post: service@dsiorg.dk
Web: dsiorg.dk

Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Tlf. 35 25 75 00
Fax 35 25 77 01
E-post: info@cancer.dk
Web: cancer.dk

Astma-Allergiforbundet
Hovedvejen 9C
2600 Glostrup
Tlf. 43 43 59 11
Fax 43 43 54 33

DAMP- foreningen
Korchsgade 31, 1
5000 Odense
Tlf. 70 21 50 55
Fax 70 21 50 55

Danmarks Bløderforening
Frederiksholms Kanal 2, 3
1220 København K
Tlf. 33 14 55 05
Fax 33 14 55 09
E-post: dbf@bloderforeningen.dk
Web: bloderforeningen.dk

Danmarks Psoriasis Forening
Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
Tlf. 36 75 54 00
Fax 36 75 14 03

Dansk Blindesamfund
Thoravej 35
2400 København NV
Tlf. 38 14 88 44
Fax 38 14 88 00
E-post: info@dkblind.dk
Web: dkblind.dk

Dansk Døvblindeforbund
Kløverprisvej 10B
2650 Hvidovre
Tlf. 36 75 20 96
Fax 36 38 85 85

Dansk Døves Landsforbund
Rantzausgade 60
2200 København N
Tlf. 35 24 09 10
Fax 35 24 09 20
E-post: lf@deaf.dk
Web: deaf.dk

Dansk Epilepsiforening
Kongensgade 68
5000 Odense
Tlf. 66 11 90 91
Fax 66 11 71 77

Dansk Landsforening for Laryngectomerede
Strandboulevarden 49, byg. 1
2100 København Ø
Tlf. 35 26 40 45
Fax 35 26 80 45

Diabetesforeningen
Filosofgangen 24
5000 Odense C
Tlf. 66 12 90 06
Fax 65 91 49 08

Foreningen for Stammere i Danmark
c/o DSI
Kløverprisvej 10B
2650 Hvidovre
Tlf. 86 86 26 96
Fax 86 86 27 96
E-post: fsd@fsd.dk
Web: fsd.dk

Gigtforeningen
Gentoftegade 118
2820 Gentofte
Tlf. 39 77 80 00
Fax 39 65 11 96
E-post: info@gigtforeningen.dk
Web: gigtforeningen.dk

HjerneSagen
Landsforeningen for Apopleksi- og Afasiramte
Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
Tlf. 36 75 30 88
Fax 36 75 30 98
E-post: admin@hjernesagen.dk
Web: hjernesagen.dk

Hjerneskadeforeningen
Landsforeningen til støtte for pludseligt hjerneskadede
Brøndby Møllevej 8
2605 Brøndby
Tlf. 43 43 24 33
Fax 43 42 24 30
E-post: info@hovedcirkle.dk
Web: hjerneskadeforeningen.dk

Hjerteforeningen
Hauser Plads 10
1127 København K
Tlf. 33 93 17 88
Fax 33 93 12 45
E-post: post@hjerteforeningen.dk
Web: hjerteforeningen.dk

Landsforeningen af Polio-, Trafik og Ulykkesskadede (PTU)
Fjeldhammervej 8
2610 Rødovre
Tlf. 36 73 90 00
Fax 36 73 90 01
E-post: ptu@ptu.dk
Web: ptu.dk

Landsforeningen Autisme
Kosterslevej 69
5471 Søndersø
Tlf. 70 25 30 65
Fax 70 25 30 70

Landsforeningen for Bedre Hørelse
Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
Tlf. 36 75 42 00
Fax 36 38 85 80

Landsforeningen LEV
Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
Tlf. 36 35 96 96
Fax 36 35 96 97
E-post: lev@lev.dk
Web: lev.dk

Landsforeningen Sind
Hostrups Have 50, 5. sal
1954 Frederiksberg C
Tlf. 35 24 07 50
Fax 35 36 11 36
Web: sind.dk

Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose
Hyrdebakken 246
8800 Viborg
Tlf. 86 67 44 22
Fax 86 67 66 66
E-post: info@cf-dk.org
Web: cf-dk.org

Lungeforeningen Boserups Minde
Old Gyde 74
5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 72 13 57
Fax 64 72 13 77

Muskelsvindfonden
Kongsvang Allé 23
8000 Arhus C
Tlf. 89 48 22 22
Fax 89 48 22 12
E-post: msfoplys@post1.tele.dk
Web: muskelsvindfonden.dk

Nyreforeningen
Østerparken 9
2630 Tåstrup
Tlf. 43 52 42 52
Fax 43 71 00 96

Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark
Kløverprisvej 10B
2650 Hvidovre
Tlf. 36 75 10 88
Fax 36 38 85 84
Web: ordblind.com

Scleroseforeningen
Mosedalvej 15, 3
2500 Valby
Tlf. 36 46 36 46
Fax 36 46 36 77
Web: scleroseforeningen.dk

Spastikerforeningen
Flintholm Allé 8
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 88 45 75
Fax 38 88 45 76
E-post: spastik@post4.tele.dk
CP-linien: 38 88 45 95
Web: spatikerforeningen.dk

Denne side indgår i publikationen "Vejledning om PPR – pædagogisk- psykologisk rådgivning " som kapitel 9 af 9
© Undervisningsministeriet 2000

 Forrige kapitel Forsiden  
Til sidens top