Forsiden  
[ Undervisningsministeriets logo ]

Kolofon

Titel: Vejledning om PPR - pædagogisk-psykologisk rådgivning
Forfattere: Arbejdsgruppen har bestået af: Skolekonsulent Gull-Maj Svenningsen, Osted; Afdelingsleder Lene Jørgensen, Karlebo; Afdelingschef Poul Schou, Ribe; Børne- og Ungechef Bjarne Nielsen, Jægerspris; Ledende skolepsykolog Birgitte Engberg, Helmstedt, Fredensborg Humlebæk; Seminarielektor Henrik Fischer, København; Pædagogisk psykolog Bente Støvring, Dianalund; Sekretær Birgitte Glass, Undervisningsministeriet; Pæd. kons. Bo Ørsnes, Undervisningsministeriet;
Udgiver: 463 Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen
Institution: Undervisningsministeriet
Copyright: 463 Undervisningsministeriet
Serie: Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 1-2000
Emneord: Pædagogisk-psykologisk rådgivning
Resumé: Det kræver dialog mellem brugere og beslutningstagere og en bevidst og langsigtet planlægning af virksomheden at opnå den nødvendige kvalitet i den pædagogisk-psykologiske rådgivning.

Denne vejledning er et værktøj til dette arbejde, samtidig med at den påpeger de opgaver, der skal løses for at sikre børn, unge og deres forældre de samme rettigheder, uanset hvor i landet de bor. Der er mange måder at løse denne opgave på, afhængigt af de valg der træffes i kommunerne om PPR's organisation, opgavefelt, samarbejdsstruktur, personale og ikke mindst udviklingsretning.

Vejledningen giver ud over de lovpligtige opgaver en række bud på valgmulighederne inden for de forskellige områder. Vejledningen er et resultat af PPR-projektet, som Undervisningsministeriet igangsatte i 1994 for at få udredt, om vi overalt i landet havde fået udviklet en pædagogisk-psykologisk rådgivning, der kunne imødekomme de ændrede behov for rådgivning, som samfundsudviklingen havde medført og samtidig kunne tilvejebringe forslag og inspiration til den fortsatte udvikling af PPR. I 1997 resulterede projektet i 'Afsluttende rapport og handlingsplan', der beskrev PPR's funktion, kvalitetskriterier for PPR og handleforslag til den fortsatte udviklingsproces.

'Vejledning om PPR – pædagogisk-psykologisk rådgivning' er et af de centrale handleforslag, der nu er blevet til virkelighed.

Sprog: Dansk
URL: http://www.uvm.dk/pub/2001/ppr
Den elektroniske udgaves ISBN: ISBN 87-603-1765-5
Den elektroniske udgaves ISSN: ISSN 1399-7394
Pris for den elektroniske udgave: 0 DKK
Bestillingsnummer: UVM 5-358
Version: 1.0
Versionsdato: 22/1 2001
Publikationsstandard nummer: 1.0
Formater: html;gif;jpg
Inventarliste: hel.htm; 1.htm; 10.htm; kolofon.htm; 2.htm; 3.htm; 4.htm; 5.htm; 6.htm; 7.htm; 8.htm; 9.htm; index.html; indhold.htm; index.html; bgndp5std2.gif; green.gif; graa.gif; pilh.gif; pilnede.gif; pilo.gif; pilv.gif; stdlogo.gif; tom.gif; forside.gif; 1.gif; 2.gif; 3.gif; 4.gif; 5.gif; 6.gif; 7.gif; 8.gif; 9.gif; 10.gif; 11.gif; 12.gif; 13.gif; 14.gif; 15.gif; 16.gif; 17.gif; 18.gif; 19.gif; 20.gif; 21.gif; 22.gif; 23.gif; 24.gif; 25.gif; 26.gif; 27.gif; 28.gif
Den trykte udgaves ISBN: ISBN 87-603-1763-9
Den trykte udgaves ISSN: ISSN 1399-2260
Publiceringsstandard nr. 1.0

Denne side indgår i publikationen "Vejledning om PPR - pædagogisk-psykologisk rådgivning" som kolofon
© Undervisningsministeriet 2000

 Forsiden  
Til sidens top