[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]
Voksenundervisning i praksis

Nogle tips om undervisning til den nye voksenunderviser

Publikationens forside "Voksenundervisning i praksis" henvender sig til alle nye voksenundervisere, som ikke har en pædagogisk baggrund. Publikationen, der kan karakteriseres som en voksenpædagogisk værktøjskasse, indeholder tre dele:
  1. Undervisningstips.Herunder undervisningsmetoder, undervisningsmidler, planlægning og evaluering.
  2. Sådan kan du gøre det i praksis. Forberedelse, gennemførelse og opfølgning af et voksenundervisningsforløb.
  3. En ny lærers erfaringer. Refleksioner over et undervisningsforløb. Gode ideer til andre i samme situation.

Denne publikation udgives i forbindelse med projektet "Operation Voksenunderviser". 

Indhold

Forord - af studielektor Pia Friberg, ESA

Undervisningstips

Sådan kan du gøre det i praksis

En ny lærers erfaringer
- af cand.polyt-e, cand.polyt-k, ph.d./lic.techn. Niels Ebbe Dam

Kilder

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

Undervisningsministeriet 1998
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE