[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Biologi og naturfag i mark og stald

- helhedsorienteret undervisning og evaluering

[ Billede: Forsiden af publikationen ]

Resume

I publikationen præsenteres bl.a. eksempler på, hvordan der kan arbejdes med omsætning af uddannelsesmål fra bekendtgørelsesniveau til konkret undervisning og evaluering, gennemført på en helhedsorienteret måde.

Med udgangspunkt i landbrugsuddannelsen og grundfagene biologi og naturfag diskuteres kvalifikationer, tilrettelæggelse af undervisning, undervisningsdifferentiering samt løbende og afsluttende evaluering.

Indhold:

Indholdsfortegnelse

Forord

Indledning

  1. Resumé og Projektets grundlag
  2. Den teoretiske undersøgelse
  3. Udarbejdelsen af mål
  4. Tilrettelæggelse af undervisningen
  5. Evalueringen
  6. Konklusion
  7. Epilog
  8. Bilag 1: Krydsreferenceskemaer
  9. Bilag 2: Støtteskemaer

Noter

Kolofon

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1997
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE